Một số hình ảnh tại sự kiện:

Video sự kiện:

Video sự kiện gặp gỡ mùa xuân
Video trình diễn ca nhạc chủ đề “Mùa xuân gọi” – Nghệ sĩ Giang Trang và nhóm biểu diễn