1. Video Lễ Công bố các chương trình tài trợ năm 2023

2. Video trình tấu nhạc cổ điển trong Lễ Công bố các chương trình tài trợ năm 2023

Biểu diễn: Nghệ sĩ Trần Lê Bảo Quyên (Piano) và Nghệ sĩ Trần Lê Quang Tiến (Violin)