Danh sách các cá nhân được tài trợ

STTHọ và tênĐơn vị công tácLĩnh vực
01 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Quốc AnTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.002Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.001Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Bảo AnhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật điện tử
VINIF.2022.TS008Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Đình AnhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiHệ thống cơ khí
VINIF.2022.STS.02Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đức AnhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật phần mềm
VINIF.2022.TS001Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trương Thị Kiều AnhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.009Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Như ChíTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật điện tử
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS015Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đăng CơTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học vật liệu
VINIF.2022.TS016Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Mạnh CườngTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật phần mềm
VINIF.2022.ThS.010Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Trọng DuyTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật truyền thông và dữ liệu
VINIF.2022.ThS.018Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Vũ Bình DươngTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật phần mềm
VINIF.2023.ThS.029Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Đình GiangTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiCơ kỹ thuật
VINIF.2023.ThS.038Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đinh Trần HiệpTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật điện tử
VINIF.2023.STS.06Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.07Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn HoànTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.40Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Ngọc HuyềnTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiVật liệu và linh kiện nano
VINIF.2019.ThS.19Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Mạnh HùngTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2022.ThS.035Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Quang HùngTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật điện tử
VINIF.2023.ThS.053Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Khuất Thị Thu HằngTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật điện tử
VINIF.2023.ThS.044Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Minh KháTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật phần mềm
VINIF.2022.ThS.042Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Đăng KiênTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiAn toàn thông tin
VINIF.2021.ThS.44Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.25Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Thị LinhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2022.ThS.047Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hải LongTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.075Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.050Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Tùng LâmTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật phần mềm
VINIF.2022.ThS.044Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bành Đức MinhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiCơ kỹ thuật
VINIF.2023.ThS.082Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.052Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đinh Bảo MinhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật viễn thông
VINIF.2020.ThS.43Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đoàn Quang MạnhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật cơ điện tử
VINIF.2023.ThS.081Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Duy NamTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật điện tử
VINIF.2023.ThS.088Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.057Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Tích PhúcTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiHệ thống thông tin
VINIF.2023.ThS.106Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.067Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Dương Ngọc SơnTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật viễn thông
VINIF.2022.TS103Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Huy SơnTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.114Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Cảnh ThanhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKỹ thuật điện tử
VINIF.2023.ThS.120Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Đình ThànhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiCơ sở toán học cho tin học
VINIF.2022.STS.37Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lê Công ThươngTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2022.ThS.091Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Thị Thu ThủyTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiVật liệu và linh kiện nano
VINIF.2023.ThS.134Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thu TrangTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiAn toàn thông tin
VINIF.2020.ThS.62Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Khánh TrâmTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2022.ThS.094Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Xuân TrườngTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.44Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Kiên TuấnTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2021.ThS.08Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.04Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Khánh VinhTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiHệ thống thông tin
VINIF.2023.ThS.147Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Cẩm VânTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiHệ thống thông tin
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS143Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Đức ĐôngTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiVật liệu và linh kiện nano
VINIF.2023.ThS.035Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Đình ĐạtTrường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà NộiCơ kỹ thuật
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS021Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
02 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tuấn AnTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học vật liệu
VINIF.2023.ThS.003Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Tuyết AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhDi truyền học
VINIF.2022.ThS.004Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Thảo AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học vật liệu
VINIF.2023.ThS.012Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Huỳnh Tuấn BìnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhDi truyền học
VINIF.2022.ThS.008Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị ChiTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2019.ThS.20Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hoàng DanhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhDi truyền học
VINIF.2021.ThS.58Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.30Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Như HoaTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhVật liệu tiên tiến và công nghệ nano
VINIF.2022.STS.47Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Phạm Minh HoàngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2022.TS157Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Đức HàoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2022.TS037Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Văn HòaTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhToán giải tích
VINIF.2022.TS048Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Dương Văn HảiTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
VINIF.2023.STS.52Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trương Lâm Sơn HảiTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhHóa học
VINIF.2022.STS.14Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Hồ Đỗ Hữu HậuTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học vật liệu
VINIF.2022.ThS.030Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Võ Hồ Việt KhoaTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2019.ThS.21Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Bảo KhánhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học vật liệu
VINIF.2023.ThS.068Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Quốc KhánhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học dữ liệu
VINIF.2023.ThS.067Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Thúy KiềuTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học vật liệu
VINIF.2023.ThS.063Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Anh LuânTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2019.ThS.26Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Pha LêTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhHóa học
VINIF.2022.ThS.045Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Trọng LễTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2019.ThS.22Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị LợiTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản lý tài nguyên và môi trường
VINIF.2023.TS.063Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Nhật MinhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuang học
VINIF.2023.ThS.084Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.055Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Quang Trọng MinhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhDi truyền học
VINIF.2022.ThS.054Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Hoàng MinhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học môi trường
VINIF.2023.ThS.083Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.053Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Bình Thảo NghiTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
VINIF.2023.TS.073Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị Như NguyệtTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhHóa học phân tích
VINIF.2023.STS.17Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Đặng Hoàng PhúTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhHóa dược
VINIF.2023.STS.26Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Trần Trúc PhươngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học vật liệu
VINIF.2022.ThS.069Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Vinh QuangTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học vật liệu
VINIF.2021.STS.04Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Nam SơnTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhĐại số và lý thuyết số
VINIF.2023.TS.102Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS105Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Khánh ThiênTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhCông nghệ sinh học
VINIF.2019.ThS.71Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Ngọc ThiệnTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhVật lý nguyên tử và hạt nhân
VINIF.2020.ThS.53Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đinh Minh ThànhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhVi sinh vật học
VINIF.2023.ThS.123Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trương Quốc ThắngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhHóa học
VINIF.2022.ThS.084Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thanh TấnTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhVi sinh vật học
VINIF.2022.ThS.077Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Võ Nguyễn Hải VyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhVi sinh vật học
VINIF.2020.ThS.52Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
03 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Phó Nhật AnTrường Đại học Sư phạm Hà NộiLý thuyết xác suất và thống kê toán học
VINIF.2022.ThS.002Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Thị Hiền AnhTrường Đại học Sư phạm Hà NộiToán giải tích
VINIF.2022.TS009Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lý Thị Kiều DiễmTrường Đại học Sư phạm Hà NộiĐại số và lý thuyết số
VINIF.2023.ThS.021Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thuý DiệuTrường Đại học Sư phạm Hà NộiLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
VINIF.2023.ThS.023Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thu HàTrường Đại học Sư phạm Hà NộiKhoa học giáo dục
VINIF.2023.TS.028Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS031Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Bá HưngTrường Đại học Sư phạm Hà NộiToán ứng dụng
VINIF.2023.ThS.059Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thanh HằngTrường Đại học Sư phạm Hà NộiToán ứng dụng
VINIF.2023.ThS.040Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Nhật KhánhTrường Đại học Sư phạm Hà NộiHóa vô cơ
VINIF.2023.ThS.066Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thanh LoanTrường Đại học Sư phạm Hà NộiLý thuyết xác suất và thống kê toán học
VINIF.2022.ThS.049Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Thị Thanh NguyệtTrường Đại học Sư phạm Hà NộiHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2022.ThS.061Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Nam PhongTrường Đại học Sư phạm Hà NộiPhương trình vi phân và tích phân
VINIF.2022.TS095Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị QuỳnhTrường Đại học Sư phạm Hà NộiPhương trình vi phân và tích phân
VINIF.2023.TS.099Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS100Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Anh ThưTrường Đại học Sư phạm Hà NộiGiáo dục đặc biệt
VINIF.2022.TS124Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hà Thị ThảoTrường Đại học Sư phạm Hà NộiHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2020.ThS.93Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hoàng ViệtTrường Đại học Sư phạm Hà NộiLý thuyết xác suất và thống kê toán học
VINIF.2023.ThS.146Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Anh VuiTrường Đại học Sư phạm Hà NộiVật lý chất rắn
VINIF.2023.ThS.148Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đức ĐạtTrường Đại học Sư phạm Hà NộiLý luận và phương pháp dạy học bộ môn
VINIF.2022.ThS.022Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
04 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Triệu Đoan AnTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhVật lý nguyên tử và hạt nhân
VINIF.2023.ThS.004Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Trọng Đại DươngTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhVật lý nguyên tử và hạt nhân
VINIF.2023.ThS.030Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.019Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hồ Quang HuyTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2023.ThS.055Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.037Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lưu Gia HyTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
VINIF.2023.ThS.062Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần ThànhTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhVật lý nguyên tử và hạt nhân
VINIF.2023.ThS.124Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Tạ Thanh TrungTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhLý luận và phương pháp dạy học bộ môn
VINIF.2022.ThS.097Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Châu ĐạtTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí MinhLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
VINIF.2023.ThS.032Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
05 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bùi Song AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.03Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Quỳnh AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.02Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Nam AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKỹ thuật môi trường
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS003Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Ngọc AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.01Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trịnh Vân AnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa dầu
VINIF.2023.ThS.006Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Gia BáchTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa học
VINIF.2022.STS.11Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Đặng Kinh BắcTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiQuy hoạch vùng và đô thị
VINIF.2023.STS.35Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn ChínhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiCơ học vật rắn
VINIF.2023.ThS.020Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Trung DuTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.04Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lại Năng DuyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa hữu cơ
VINIF.2022.TS026Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hữu DuyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiĐịa lý và Quy hoạch
VINIF.2023.STS.33Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.24Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Tiến DũngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVật lí nhiệt
VINIF.2020.ThS.64Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Anh Thùy DươngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiDi truyền học
VINIF.2022.TS025Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Thùy DươngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiSinh học thực nghiệm
VINIF.2022.ThS.020Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đào Trung HoànTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiĐịa chất học
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS049Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Quang HuyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiToán giải tích
VINIF.2021.ThS.64Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.09Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thu HuyềnTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học môi trường
VINIF.2023.ThS.057Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Thị HuệTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiCông nghệ sinh học
VINIF.2022.ThS.034Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hải HàTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiToán ứng dụng
VINIF.2022.TS032Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Nữ Mỹ HàTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa học
VINIF.2023.STS.27Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thanh HàTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học môi trường
VINIF.2023.ThS.042Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Khắc HùngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiQuản lý tài nguyên và môi trường
VINIF.2022.TS051Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Đăng HưngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa vô cơ
VINIF.2023.ThS.058Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đào Thị HườngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa học
VINIF.2019.ThS.50Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Diệu LinhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiQuản lý tài nguyên và môi trường
VINIF.2022.ThS.048Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Thị Hải Linh
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị LoanTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVi sinh vật học
VINIF.2022.TS069Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thành LuânTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVật lý địa cầu
VINIF.2021.STS.06Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.43Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thanh MaiTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVi sinh vật học
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thanh MaiTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVi sinh vật học
VINIF.2022.TS071Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đinh Thị Ngọc MaiTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVi sinh vật học
VINIF.2022.TS070Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Diễm MyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiBản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
VINIF.2023.ThS.087Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Trà MyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa phân tích
VINIF.2023.ThS.086Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Thị Huyền MyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa học phân tích
VINIF.2021.ThS.56Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.39Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Thị Huyền MyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa phân tích
VINIF.2022.TS076Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Thị NgầnTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa phân tích
VINIF.2022.ThS.060Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Bích NgọcTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa hữu cơ
VINIF.2022.TS081Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trịnh Thị Cẩm NhungTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.07Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Ý NhưTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiThủy văn Hải dương học
VINIF.2021.STS.28Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.25Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Ngô Thị Tố NhưTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVật lý địa cầu
VINIF.2023.ThS.101Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Kim OanhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa dầu
VINIF.2022.ThS.065Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hải PhongTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn PhúTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVật lý vô tuyến và điện tử
VINIF.2023.ThS.105Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.066Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Minh PhươngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVật lý chất rắn
VINIF.2023.ThS.108Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Diệu PhươngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa phân tích
VINIF.2023.ThS.107Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị PhươngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học môi trường
VINIF.2022.ThS.071Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Hà PhươngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
VINIF.2023.TS.090Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị Hương QuỳnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiDi truyền học
VINIF.2019.ThS.63Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Thảo ThuyếnTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa hữu cơ
VINIF.2020.ThS.84Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.73Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Ngọc ThànhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhí tượng và khí hậu học
VINIF.2023.ThS.122Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Cao Thị ThúyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiLý thuyết xác suất và thống kê toán học
VINIF.2023.ThS.135Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Anh ThưTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.10Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Thị ThươngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiToán ứng dụng
VINIF.2022.TS126Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Phương ThảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiLý thuyết xác suất và thống kê toán học
VINIF.2023.ThS.126Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đức ThắngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa phân tích
VINIF.2023.ThS.128Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn ThếTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2021.ThS.KHTN.01Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.KHTN.05Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đức ThịnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.09Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Thị Huyền TrangTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVật lý chất rắn
VINIF.2023.ThS.138Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Minh TrangTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiCông nghệ môi trường
VINIF.2023.STS.36Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trương Thị Thùy TrangTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa phân tích
VINIF.2022.ThS.092Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Bá TuấnTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.08Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Trọng TâmTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiQuang học
VINIF.2020.ThS.67Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.66Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Văn TânTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiVật lý chất rắn
VINIF.2023.ThS.116Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Duy TùngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu Nano
VINIF.2023.STS.60Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Bùi Ngọc TúTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiQuản lý đất đai
VINIF.2023.TS.141Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS140Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Yến VyTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiSinh học thực nghiệm
VINIF.2023.ThS.149Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Thị Ngọc ÁnhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiCơ học vật rắn
VINIF.2021.STS.02Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.42Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thanh ĐàmTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiHóa phân tích
VINIF.2022.TS019Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Hải ĐăngTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.06Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Duy ĐạoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2022.ThS.KHTN.05Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Tiến ĐạtTrường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà NộiThủy văn Hải dương học
VINIF.2021.STS.27Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
06 Trường Đại học Dược Hà Nội
Dương Tiến AnhTrường Đại học Dược Hà NộiHóa dược
VINIF.2023.STS.76Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.55Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Huy CườngTrường Đại học Dược Hà NộiKiểm nghiệm thuốc và độc chất
VINIF.2022.ThS.011Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Tống Thị Thu HoaTrường Đại học Dược Hà NộiDược lý và dược lâm sàng
VINIF.2023.ThS.050Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn KhanhTrường Đại học Dược Hà NộiCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2023.TS.052Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS057Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Nhật LệTrường Đại học Dược Hà NộiHóa sinh dược
VINIF.2022.ThS.046Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đào Văn NamTrường Đại học Dược Hà NộiCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2023.STS.81Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Ngô Giao ThôngTrường Đại học Dược Hà NộiCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2023.ThS.132Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Đức VịnhTrường Đại học Dược Hà NộiDược lý và dược lâm sàng
VINIF.2023.STS.84Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
07 Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Lê Tuấn AnhViện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamThực vật học
VINIF.2023.STS.79Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
08 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Mai Thế Hùng AnhTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếLý luận và phương pháp dạy học bộ môn
VINIF.2022.TS006Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quốc Quang AnhTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếHóa vô cơ
VINIF.2023.ThS.007Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị Phương AnhTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếLý luận và phương pháp dạy học bộ môn
VINIF.2022.TS004Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị HoaTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếĐại số và lý thuyết số
VINIF.2023.ThS.049Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị HoáTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếVật lý lý thuyết và Vật lý toán
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS047Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đinh Quý HươngTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếHóa học
VINIF.2023.STS.24Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Phương NhiTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếĐại số và lý thuyết số
VINIF.2023.ThS.100Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Diệu ThùyTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2022.TS128Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Ngọc Duy TịnhTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2022.ThS.079Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Trần TrungTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếSinh học
VINIF.2022.TS138Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Quang TâmTrường Đại học Sư phạm - Đại học HuếVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2022.TS109Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
09 Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Hoàng Quốc AnhViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.01Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đào Tuấn AnhViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2021.STS.16Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Văn Bá CôngViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.02Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trương Thị Hải DuyênViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamĐại số và lý thuyết số
VINIF.2023.ThS.028Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Duy HiếuViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán tin
VINIF.2023.STS.53Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Dương Xuân HiệpViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.05Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Việt HoàngViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
VINIF.2022.ThS.VTH.06Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quang HuyViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.07Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Minh HằngViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2020.ThS.VTH.05Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thanh LoanViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2019.ThS.03Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Ngọc LuânViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.STS.41Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đình NamViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamĐại số và lý thuyết số
VINIF.2023.TS.070Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Vũ Hoàng SơnViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.08Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Hoàng SơnViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán giải tích
VINIF.2019.ThS.05Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thu SươngViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2023.TS. 080Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Thị ThùyViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.TS127Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Minh ThắngViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.10Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị TrangViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2019.ThS.08Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Huyền TrangViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2019.ThS.07Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Thế TuấnViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán giải tích
VINIF.2021.STS.17Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Thanh TươiViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.09Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Ngọc YếnViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamĐại số và lý thuyết số
VINIF.2022.TS148Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Linh ĐanViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.03Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Tiến ĐạtViện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.VTH.04Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
10 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Quốc Khương AnhTrường Đại học Nguyễn Tất ThànhHóa học
VINIF.2023.STS.21Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Anh VỹTrường Đại học Nguyễn Tất ThànhKhoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu Nano
VINIF.2022.STS.45Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
11 Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyễn Thị Tú AnhViện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật hóa học
VINIF.2023.ThS.005Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thu HươngViện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà NộiHóa học
VINIF.2023.ThS.061Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Vũ Tùng LâmViện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật hóa học
VINIF.2021.STS.15Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
12 Trường Đại học Vinh
Nguyễn Thị Vân AnhTrường Đại học VinhToán giải tích
VINIF.2023.ThS.011Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Thùy LinhTrường Đại học VinhQuang học
VINIF.2020.ThS.45Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lương Thị Yến NgaTrường Đại học VinhVật lý (Quang học)
VINIF.2022.STS.52Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị TrangTrường Đại học VinhQuang học
VINIF.2020.ThS.34Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Văn TrọngTrường Đại học VinhQuang học
VINIF.2022.TS136Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thế TâmTrường Đại học VinhHóa vô cơ
VINIF.2021.STS.10Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quang VũTrường Đại học VinhQuang học
VINIF.2020.ThS.56Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
13 Trường Đại học Cần Thơ
Trần Ngọc AnhTrường Đại học Cần ThơSinh thái học
VINIF.2023.ThS.010Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Văn BảoTrường Đại học Cần ThơBảo vệ thực vật
VINIF.2023.ThS.014Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Huỳnh Văn BỉnhTrường Đại học Cần ThơQuản trị Kinh doanh
VINIF.2023.ThS.017Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đào Chí CôngTrường Đại học Cần ThơQuản lý tài nguyên và môi trường
VINIF.2022.ThS.009Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Duy CườngTrường Đại học Cần ThơGiải tích biến phân và Lý thuyết Tối ưu
VINIF.2023.STS.54Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.40Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Gia HuyTrường Đại học Cần ThơBảo vệ thực vật
VINIF.2023.ThS.054Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Gia HuyTrường Đại học Cần ThơCông nghệ sinh học
VINIF.2023.TS.051Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS055Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Long HảiTrường Đại học Cần ThơChăn nuôi
VINIF.2023.ThS.043Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.025Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Nguyễn Duy KhoaTrường Đại học Cần ThơNuôi trồng thủy sản
VINIF.2023.STS.42Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Duy KhánhTrường Đại học Cần ThơCông nghệ thực phẩm
VINIF.2022.ThS.043Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Võ Thị Thảo LamTrường Đại học Cần ThơSinh thái học
VINIF.2023.ThS.071Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hồng Thảo LyTrường Đại học Cần ThơMôi trường đất và nước
VINIF.2023.TS.064Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Phước LộcTrường Đại học Cần ThơThống kê ứng dụng
VINIF.2023.STS.47Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Phước LộcTrường Đại học Cần ThơKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2023.ThS.077Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Thị Diễm MyTrường Đại học Cần ThơNuôi trồng thủy sản
VINIF.2022.TS077Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Nguyễn Trà MyTrường Đại học Cần ThơKỹ thuật hóa học
VINIF.2022.ThS.056Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trương Quỳnh NhưTrường Đại học Cần ThơMiễn dịch học Thuỷ sản
VINIF.2021.STS.14Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.28Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hồng PhúcTrường Đại học Cần ThơQuản lý Công nghiệp
VINIF.2021.STS.08Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hửu ThiệnTrường Đại học Cần ThơKhoa học đất
VINIF.2023.ThS.130Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Anh ThưTrường Đại học Cần ThơKỹ thuật hóa học
VINIF.2023.ThS.136Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.089Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Lệ ThủyTrường Đại học Cần ThơQuản trị Kinh doanh
VINIF.2022.TS129Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Nhựt TiếnTrường Đại học Cần ThơCông nghiệp Điện
VINIF.2023.STS.04Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.09Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Phạm Duy ToànTrường Đại học Cần ThơCông nghệ dược phẩm
VINIF.2021.STS.23Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.59Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Bảo ToànTrường Đại học Cần ThơKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.63Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lâm Thị Kiều TrinhTrường Đại học Cần ThơQuản lý tài nguyên và môi trường
VINIF.2022.ThS.096Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Bảo TrungTrường Đại học Cần ThơNuôi trồng thủy sản
VINIF.2023.STS.43Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.29Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Võ Ánh TrânTrường Đại học Cần ThơTài chính - Ngân hàng
VINIF.2022.ThS.095Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hữu Đức TônTrường Đại học Cần ThơCông nghệ sinh học
VINIF.2022.ThS.081Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Thị Cẩm TúTrường Đại học Cần ThơNuôi trồng thủy sản
VINIF.2023.STS.45Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
14 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trần Thúy AnhTrường Đại học Xây Dựng Hà NộiKỹ thuật môi trường
VINIF.2022.TS005Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đinh Viết CườngTrường Đại học Xây Dựng Hà NộiKỹ thuật môi trường
VINIF.2023.STS.34Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hướng DươngTrường Đại học Xây Dựng Hà NộiKỹ thuật Xây dựng
VINIF.2022.STS.54Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thanh ThảoTrường Đại học Xây Dựng Hà NộiKỹ thuật Xây dựng
VINIF.2019.ThS.69Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quốc ThắngTrường Đại học Xây Dựng Hà NộiQuy hoạch vùng và đô thị
VINIF.2022.TS111Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thu ThủyTrường Đại học Xây Dựng Hà NộiKỹ thuật môi trường
VINIF.2022.TS132Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
15 Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trần Thị Hoàng AnhHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.005Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đoàn Thị Kiều AnhHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật lý chất rắn
VINIF.2022.ThS.006Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thế BiênHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCông nghệ sinh học
VINIF.2022.TS013Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Cao Thị BíchHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2022.TS012Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quang BắcHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa vô cơ
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS010Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2021.TS.101Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Văn CôngHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa học các hợp chất thiên nhiên
VINIF.2022.TS017Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lã Đức DuyHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamSinh học thực nghiệm
VINIF.2023.ThS.027Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Thị DuyênHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa phân tích
VINIF.2022.TS028Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Hồng HiệpHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu điện tử
VINIF.2022.TS040Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Phú Nhật HuỳnhHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamĐại số và lý thuyết số
VINIF.2022.ThS.038Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Văn HướngHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamThực vật học
VINIF.2023.TS.048Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS053Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Kiều Xuân HậuHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu điện tử
VINIF.2022.TS038Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Minh KimHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.041Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thùy LinhHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa hữu cơ
VINIF.2022.TS065Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị LươngHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamSinh học thực nghiệm
VINIF.2022.ThS.051Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Như MaiHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCông nghệ sinh học
VINIF.2022.TS072Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị MinhHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCông nghệ sinh học
VINIF.2023.TS.067Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS075Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Bá MạnhHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2023.TS.066Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đoàn Thị NguyệtHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamSinh học thực nghiệm
VINIF.2023.ThS.097Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.062Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Bích NgọcHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamThiên văn học
VINIF.2023.TS.077Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS083Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thanh NhãHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa hữu cơ
VINIF.2022.TS087Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hắc Thị NhungHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa hữu cơ
VINIF.2022.TS089Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hồng NhungHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
VINIF.2023.TS.081Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trương Hoài PhongHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamSinh lý học thực vật
VINIF.2022.TS094Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đào Tấn PhátHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa hữu cơ
VINIF.2020.ThS.11Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Mai PhươngHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamSinh thái học
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Tố QuyênHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2023.TS.095Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Hồng QuânHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu điện tử
VINIF.2022.TS098Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hương QuỳnhHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.ThS.076Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Kế SơnHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu cao phân tử và tổ hợp
VINIF.2023.TS.101Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS106Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị TháiHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật lý nguyên tử và hạt nhân
VINIF.2022.TS107Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Xuân Thanh ThảoHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamKỹ thuật môi trường
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS115Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đinh Hương ThảoHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamDi truyền học
VINIF.2022.TS116Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Quỳnh TrangHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCôn trùng học
VINIF.2022.TS134Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Thị TrangHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa học các hợp chất thiên nhiên
VINIF.2022.TS133Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị Phương TrâmHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamSinh học thực nghiệm
VINIF.2023.ThS.140Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Thanh TâmHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamKỹ thuật hóa học
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS108Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị ViênHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamĐại số và lý thuyết số
VINIF.2023.ThS.144Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.098Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Hoàng ViệtHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamĐại số và lý thuyết số
VINIF.2023.ThS.145Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.099Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị VânHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa phân tích
VINIF.2022.TS144Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Thị Hải YếnHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamĐịa chất học
VINIF.2022.TS149Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Phương ĐôngHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamToán ứng dụng
VINIF.2022.TS022Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Hữu ĐịnhHọc viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamSinh học thực nghiệm
VINIF.2023.ThS.034Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
16 Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội
Vũ Hải AnhViện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà NộiQuản lý Công nghiệp
VINIF.2023.ThS.008Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
17 Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCM
Vũ Lê Thế AnhViện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCMKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.JVN.01Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thành CôngViện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCMKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.JVN.05Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Diệp Gia HânViện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCMKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.JVN.04Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Mai KhiêmViện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCMKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.JVN.06Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trang Trung Hoàng PhúcViện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. HCMKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.JVN.03Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
18 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Đặng Thị Phương AnhViện Khoa học Nông nghiệp Việt NamKhoa học cây trồng
VINIF.2022.TS007Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Chí ThànhViện Khoa học Nông nghiệp Việt NamDi truyền và chọn giống cây trồng
VINIF.2022.TS114Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
19 Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đặng Thị Thu AnhĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật hóa học
VINIF.2022.ThS.003Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Tuấn AnhĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2022.TS002Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Đức ChinhĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật hóa học
VINIF.2019.ThS.35Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Mạnh CườngĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2020.ThS.06Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị DungĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật cơ khí động lực
VINIF.2022.ThS.014Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Công Khánh DuyĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật hàng không
VINIF.2022.ThS.016Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Việt DũngĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2020.ThS.BK.05Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Chí HiếuĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.29Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Minh HiếuĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2020.ThS.BK.08Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị HiềnĐại học Bách khoa Hà NộiCông nghệ thực phẩm
VINIF.2019.ThS.45Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thái Quốc HuyĐại học Bách khoa Hà NộiVật lý kỹ thuật
VINIF.2022.ThS.036Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Chu Ngọc HùngĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật cơ khí
VINIF.2022.STS.05Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn HùngĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2019.ThS.49Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Minh HảiĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2020.ThS.BK.09Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Dương Thị HồngĐại học Bách khoa Hà NộiLý thuyết định tính hệ động lực
VINIF.2023.STS.57Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Tiến KhangĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2019.ThS.53Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đức KhánhĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật ô tô
VINIF.2023.TS.053Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS058Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Trần Hoài LinhĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2020.ThS.47Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Hồng NhungĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học vật liệu
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị NiĐại học Bách khoa Hà NộiHóa học
VINIF.2022.ThS.058Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Thị OanhĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học vật liệu
VINIF.2020.ThS.33Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hồng QuânĐại học Bách khoa Hà NộiCơ điện tử
VINIF.2023.STS.02Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn SơnĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2019.ThS.23Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Hồng SơnĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2020.ThS.66Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.30Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị ThanhĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật hóa học
VINIF.2019.ThS.68Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng ThiênĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật cơ điện tử
VINIF.2022.ThS.128Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đức ThuậnĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2022.ThS.086Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Duy ThànhĐại học Bách khoa Hà NộiHóa hữu cơ
VINIF.2022.TS113Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Tạ Bảo ThắngĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2021.ThS.BK.01Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.BK.01Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Viết ThịnhĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điện tử
VINIF.2022.ThS.085Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Minh TiếnĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2022.ThS.078Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Như ToànĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2022.ThS.080Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Huyền TrangĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật viễn thông
VINIF.2020.ThS.82Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.74Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị Ánh TuyếtĐại học Bách khoa Hà NộiHóa học
VINIF.2021.ThS.38Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.18Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị TâmĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.STS.56Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.06Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Hoàng TùngĐại học Bách khoa Hà NộiToán giải tích
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS142Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Duy TùngĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2020.ThS.22Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Thanh TùngĐại học Bách khoa Hà NộiCơ điện tử
VINIF.2020.ThS.26Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Tống Văn VinhĐại học Bách khoa Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2020.ThS.BK.07Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hoàng ViệtĐại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật cơ điện tử
VINIF.2019.ThS.80Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Ngọc ÁnhĐại học Bách khoa Hà NộiHóa phân tích
VINIF.2023.ThS.013Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.007Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
20 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Nguyễn Quang BiênHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngKỹ thuật điện tử
VINIF.2023.ThS.015Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Tiến CôngHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngCông nghệ thông tin
VINIF.2023.STS.58Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Hằng DuyHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngKỹ thuật viễn thông
VINIF.2022.ThS.017Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị HồngHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngKỹ thuật viễn thông
VINIF.2022.ThS.033Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Thanh ThủyHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngKỹ thuật viễn thông
VINIF.2022.ThS.087Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Khuất Văn ĐứcHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.037Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
21 Trường Đại học Đồng Tháp
Trần Ngọc BíchTrường Đại học Đồng ThápVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2023.STS.61Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
22 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Mai Văn BảyTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2022.STS.13Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn HiếuTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngKỹ thuật viễn thông
VINIF.2023.STS.03Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trịnh Lê HuyênTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2023.STS.23Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lê Văn HàoTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật môi trường
VINIF.2022.ThS.027Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Hoàng Ngọc HânTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKhoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
VINIF.2023.ThS.045Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đinh Đức HạnhTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngKỹ thuật hệ thống công nghiệp
VINIF.2023.STS.07Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Minh HảiTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà NẵngKỹ thuật Xây dựng
VINIF.2023.STS.13Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Võ Diệp Ngọc KhôiTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật môi trường
VINIF.2022.TS060Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Phương MaiTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật viễn thông
VINIF.2021.STS.19Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.08Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Mai Xuân NhậtTrường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Mai Xuân NhậtTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
VINIF.2022.TS088Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trương Thị OanhTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngCông nghệ sinh học
VINIF.2022.TS091Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn PhátTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
VINIF.2023.ThS.103Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vương Quang PhướcTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật điện tử
VINIF.2022.TS096Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị PhượngTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
VINIF.2023.TS.091Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Ngọc QuangTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKhoa học Năng lượng và Môi trường
VINIF.2023.STS.12Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.53Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Thu ThảoTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
VINIF.2022.TS119Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thanh TùngTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật cơ khí
VINIF.2023.ThS.118Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phùng Minh TùngTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKỹ thuật cơ khí động lực
VINIF.2022.TS141Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Huy TưởngTrường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà NẵngKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.119Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
23 Trường Đại học Văn Lang
Trương Hải BằngTrường Đại học Văn LangCông nghệ môi trường
VINIF.2023.STS.37Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
24 Trường Đại học Y Hà Nội
Nguyễn Phương ChiTrường Đại học Y Hà NộiY tế công cộng
VINIF.2019.ThS.33Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Trung HiếuTrường Đại học Y Hà NộiLão khoa
VINIF.2023.ThS.047Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị HiềnTrường Đại học Y Hà NộiY tế công cộng
VINIF.2019.ThS.44Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị HoaTrường Đại học Y Hà NộiY học
VINIF.2022.TS046Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Thu HàTrường Đại học Y Hà NộiDinh dưỡng
VINIF.2022.TS033Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thu HươngTrường Đại học Y Hà NộiNội khoa
VINIF.2022.TS160Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thu HườngTrường Đại học Y Hà NộiY tế công cộng
VINIF.2023.TS.050Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS054Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thúy HằngTrường Đại học Y Hà NộiTâm thần
VINIF.2022.ThS.028Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Thảo LinhTrường Đại học Y Hà NộiDinh dưỡng
VINIF.2023.ThS.074Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Gia LinhTrường Đại học Y Hà NộiY tế công cộng
VINIF.2022.TS067Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị LậpTrường Đại học Y Hà NộiY tế công cộng
VINIF.2023.ThS.073Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Hồng MinhTrường Đại học Y Hà NộiDược lý và độc chất học
VINIF.2023.TS.068Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thuý MậuTrường Đại học Y Hà NộiKhoa học y sinh
VINIF.2022.TS074Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2021.TS.070Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị Quỳnh NgaTrường Đại học Y Hà NộiY sinh học Di Truyền
VINIF.2022.ThS.059Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Hồng NgọcTrường Đại học Y Hà NộiDịch tễ học
VINIF.2022.TS084Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Trọng PhướcTrường Đại học Y Hà NộiNhi khoa
VINIF.2022.ThS.068Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Công ThànhTrường Đại học Y Hà NộiY tế công cộng
VINIF.2023.ThS.125Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Phương ThảoTrường Đại học Y Hà NộiY tế công cộng
VINIF.2022.TS117Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Ngọc ThủyTrường Đại học Y Hà NộiNội khoa
VINIF.2022.TS131Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
25 Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Thúy ChinhViện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu polymer y sinh
VINIF.2023.STS.68Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Phạm Thành ChungViện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa hữu cơ
VINIF.2022.STS.10Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị ThơmViện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2022.STS.44Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
26 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Nguyễn Mai ChungTrường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiVật liệu quang học, quang điện tử và quang tử
VINIF.2022.STS.48Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Lê DũngTrường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiKhí hậu học
VINIF.2022.STS.22Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quỳnh HoaTrường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiCông nghệ sinh học
VINIF.2023.STS.41Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thy NgọcTrường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiCông nghệ sinh học
VINIF.2023.STS.86Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.57Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quốc SơnTrường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiKhoa học nước
VINIF.2023.STS.38Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.27Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Minh ThưTrường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiKhoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
VINIF.2022.ThS.090Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Bữu ĐăngTrường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiKhoa học vật liệu
VINIF.2022.TS020Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
27 Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Đồng Văn ChungViện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt NamKinh tế học
VINIF.2023.STS.32Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
28 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Nguyễn Đại ChâuTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếHóa học
VINIF.2023.ThS.019Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng KhaTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếCông nghệ sinh học
VINIF.2023.ThS.064Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Hoàng Duy MinhTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếCông nghệ sinh học
VINIF.2020.ThS.71Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.58Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Mai NguyễnTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếHóa phân tích
VINIF.2023.TS.079Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hồ Thị Hoàng NhiTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếSinh học
VINIF.2023.ThS.099Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Tôn Nữ Mỹ PhươngTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếHóa học
VINIF.2019.ThS.60Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hữu Chí TưTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếKhoa học môi trường
VINIF.2020.ThS.89Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.77Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thảo UyênTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếHóa học
VINIF.2023.ThS.142Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Huỳnh Như ÝTrường Đại học Khoa học, Đại học HuếCông nghệ sinh học
VINIF.2023.ThS.150Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.100Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
29 Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội
Hoàng Mạnh CườngTrường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2023.STS.09Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Đặng Thị HuếTrường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.051Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Bá LuânTrường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.078Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đoàn Ngọc PhúTrường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.104Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
30 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Nguyễn Huy CườngTrường Đại học Giao thông Vận tảiKỹ thuật Xây dựng
VINIF.2023.STS.16Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Phạm Tuấn DũngTrường Đại học Giao thông Vận tảiKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
VINIF.2023.ThS.025Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.015Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thắng LợiTổ chức và quản lý vận tải
VINIF.2023.TS.062Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thu MinhTrường Đại học Giao thông Vận tảiKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
VINIF.2023.ThS.085Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hữu QuyếtTrường Đại học Giao thông Vận tảiKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
VINIF.2022.ThS.075Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trương Văn QuyếtTrường Đại học Giao thông Vận tảiKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS099Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Lê Minh ĐăngTrường Đại học Giao thông Vận tảiKỹ thuật xây dựng công trình giao thông
VINIF.2023.ThS.033Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
31 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc CườngTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.018Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thành DanhTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2022.ThS.104Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Xuân HàTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.041Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.024Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Viết HươngTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhHệ thống thông tin
VINIF.2023.ThS.060Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Vĩnh KhiêmTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.069Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Tô Trọng NghĩaTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhAn toàn thông tin
VINIF.2023.ThS.091Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Minh QuânTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2022.ThS.072Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Văn ThìnTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS120Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Thái Huy TânTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2022.TS110Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Thân Thế TùngTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhCông nghệ thông tin
VINIF.2023.ThS.031Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
32 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc CườngTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhCông nghệ thực phẩm
VINIF.2023.STS.46Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thùy DươngTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật môi trường
VINIF.2020.ThS.87Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.37Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thiện HiềnTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật hóa học
VINIF.2020.ThS.07Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn HoanhTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2022.TS050Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hồng HảiTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật môi trường
VINIF.2020.ThS.77Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.41Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Xuân KhangTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật hóa học
VINIF.2020.ThS.01Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Kiều LinhTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhToán ứng dụng
VINIF.2021.STS.18Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Tuấn LợiTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhVật liệu hóa học
VINIF.2023.STS.18Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Châu Ngọc MaiTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật vật liệu
VINIF.2023.TS.065Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS073Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Nguyễn Hoàng NgaTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật hóa học
VINIF.2023.TS.071Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thảo NgoanTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật hóa học
VINIF.2023.ThS.092Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thảo NguyênTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản lý xây dựng
VINIF.2022.TS085Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Bảo NgọcTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhCông nghệ sinh học
VINIF.2023.TS.076Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Lê Hải ThanhTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2020.ThS.24Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô An ThuyênTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2022.ThS.088Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Mai Duy ThôngTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật môi trường
VINIF.2022.TS121Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Hồng ThắmTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật hóa học
VINIF.2020.ThS.08Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thanh ToànTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2019.ThS.25Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Huỳnh Ngọc Diễm TrinhTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật hóa học
VINIF.2023.ThS.141Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Bích TuyềnTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật điện
VINIF.2021.ThS.50Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.103Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Duy TuấnTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản lý xây dựng
VINIF.2022.ThS.082Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Huỳnh Nhật TânTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật hóa học
VINIF.2023.ThS.115Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quang ĐứcTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2022.ThS.023Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
33 Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Xuân CườngViện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamDi truyền thực vật
VINIF.2023.STS.89Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quang HuyViện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamKhoa học y sinh
VINIF.2021.STS.24Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.58Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị KhuêViện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCông nghệ sinh học
VINIF.2023.STS.85Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Mai Thị Phương NgaViện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCông nghệ sinh học
VINIF.2021.STS.13Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Vũ Thị Hạnh NguyênViện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVi sinh vật học
VINIF.2022.STS.31Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Quách Ngọc TùngViện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVi sinh vật học
VINIF.2023.STS.78Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.32Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Phạm Đức ĐanViện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa sinh học
VINIF.2023.STS.28Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
34 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Vũ Chí CườngTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhCông nghệ y học
VINIF.2023.STS.77Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Thái Văn PhướcTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhVật liệu và linh kiện nano
VINIF.2023.STS.66Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Vĩnh ThanhTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật điện tử
VINIF.2022.TS112Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
35 Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Đỗ Mạnh CườngViện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCông nghệ sinh học
VINIF.2023.STS.90Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Hoàng Thanh TùngViện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamSinh lý thực vật
VINIF.2021.STS.12Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.30Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
36 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Đinh DiễnTrường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếLâm học
VINIF.2022.ThS.012Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hồ Thị DungTrường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếNông nghiệp
VINIF.2022.STS.33Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị HoaTrường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếThú y
VINIF.2023.ThS.048Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Kiều Thị HuyềnTrường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếNuôi trồng thủy sản
VINIF.2023.STS.44Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.34Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Nguyên NgọcTrường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếNuôi trồng thủy sản
VINIF.2022.TS082Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Kim NhiTrường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếCông nghệ thực phẩm
VINIF.2022.ThS.064Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Vinh PhươngTrường Đại học Nông Lâm, Đại học HuếNuôi trồng thủy sản
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS097Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
37 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Trần Thị DiệnHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt NamY học cổ truyền
VINIF.2023.ThS.022Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thị Thu PhươngHọc viện Y Dược học cổ truyền Việt NamY học cổ truyền
VINIF.2022.ThS.070Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
38 Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Tuấn DuyViện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật lý hạt cơ bản và Vũ trụ học
VINIF.2023.STS.65Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thùy NhungViện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2021.STS.03Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
39 Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội
Phạm Văn DuyTrường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật hàng không
VINIF.2023.ThS.026Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn ĐứcTrường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật hàng không
VINIF.2023.ThS.036Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
40 Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Hồng DuyênTrường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà NộiQuản lý giáo dục
VINIF.2022.TS029Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Quang QuânTrường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà NộiĐo lường và đánh giá trong giáo dục
VINIF.2023.ThS.109Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
41 Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyễn Việt DũngViện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà NộiToán tin
VINIF.2023.ThS.024Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hữu ThuậtViện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà NộiToán tin
VINIF.2023.ThS.133Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
42 Trường Đại học Nha Trang
Trương Đắc DũngTrường Đại học Nha TrangKỹ thuật Tàu thủy
VINIF.2021.STS.26Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.03Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Văn DũngTrường Đại học Nha TrangNuôi trồng thủy sản
VINIF.2022.TS024Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Thanh GiangTrường Đại học Nha TrangCông nghệ thực phẩm
VINIF.2022.TS154Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Dương Đình HảoTrường Đại học Nha TrangKhoa học vật liệu
VINIF.2023.STS.05Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2021.STS.07Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trịnh Thị Thu HằngTrường Đại học Nha TrangCông nghệ sinh học
VINIF.2022.TS036Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Cao Nhật LinhTrường Đại học Nha TrangHóa phân tích
VINIF.2022.STS.12Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Kiều OanhTrường Đại học Nha TrangCông nghệ sinh học
VINIF.2022.TS092Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Quang ThắngTrường Đại học Nha TrangKỹ thuật Tàu thủy
VINIF.2023.STS.08Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
43 Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Phạm Tùng DươngViện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà NộiKhoa học vật liệu
VINIF.2022.STS.50Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Vũ Tiến LâmViện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà NộiVật lý kỹ thuật
VINIF.2023.ThS.072Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
44 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Phạm Cảnh EmĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2020.ThS.42Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Bích HiềnĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhDược liệu - Dược học cổ truyền
VINIF.2022.TS039Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị Bích HiềnĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2023.ThS.046Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.ThS.031Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Hoàng HânĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2022.ThS.029Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Diễm KhuêĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhKhoa học y sinh
VINIF.2022.TS062Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Khánh Thuỳ LinhĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhDược liệu - Dược học cổ truyền
VINIF.2023.TS.059Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS163Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Lệ LinhĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhKhoa học y sinh
VINIF.2022.TS066Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Vi Minh NgọcĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2023.ThS.096Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hồ Thị Thanh NhànĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhDược lý và dược lâm sàng
VINIF.2023.ThS.098Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Nhật QuỳnhĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhKhoa học y sinh
VINIF.2022.TS101Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Vũ Trần Thiên QuânĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhKhoa học y sinh
VINIF.2023.TS.092Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thanh TrangĐại học Bách khoa Hà NộiCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2022.ThS.093Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Tường ViĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhDược lý và dược lâm sàng
VINIF.2023.ThS.143Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Bùi Đức An VinhĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhNgoại khoa
VINIF.2022.TS146Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Ngọc YếnĐại học Y Dược TP. Hồ Chí MinhCông nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
VINIF.2022.TS150Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
45 Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Dương Thị GiangViện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamKhoa học vật liệu
VINIF.2021.STS.01Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Nhật LinhViện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamKhoa học vật liệu
VINIF.2023.STS.73Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thu LoanViện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu quang học, quang điện tử và quang tử
VINIF.2023.STS.69Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lê Văn LongViện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật lý (Quang học)
VINIF.2022.STS.46Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lương Trúc Quỳnh NgânViện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu tiên tiến và công nghệ nano
VINIF.2023.STS.71Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Hoàng Thu TrangViện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu quang học, quang điện tử và quang tử
VINIF.2022.STS.49Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thúy VânViện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật liệu quang học, quang điện tử và quang tử
VINIF.2021.STS.20Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.51Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hải YếnViện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamKhoa học vật liệu
VINIF.2023.STS.67Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
46 Trường Đại học Thăng Long
Hà Hải GiangTrường Đại học Thăng LongQuản trị Kinh doanh
VINIF.2022.TS030Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
47 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đinh Viết GiangTrường Đại học Kinh tế Quốc dânQuản lý kinh tế và chính sách
VINIF.2023.ThS.039Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thanh HàTrường Đại học Kinh tế Quốc dânPhân tích chính sách
VINIF.2022.STS.21Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lê Thị HậuTrường Đại học Kinh tế Quốc dânKinh tế học
VINIF.2022.TS156Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Thị Ngọc ThuTrường Đại học Kinh tế Quốc dânKế toán
VINIF.2022.TS122Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đỗ Thị Hồng ThắmTrường Đại học Kinh tế Quốc dânKinh tế phát triển
VINIF.2022.ThS.083Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn ĐạiTrường Đại học Kinh tế Quốc dânQuản trị Kinh doanh
VINIF.2022.TS018Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
48 Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lê Trung HiếuTrường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhToán học
VINIF.2022.STS.36Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lê Thanh HòaTrường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhCông nghệ sinh học
VINIF.2020.ThS.88Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.47Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Bá Anh MỹTrường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc Gia TP.HCM
VINIF.2023.TS.069Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Võ Thu NgaTrường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhCông nghệ sinh học
VINIF.2020.ThS.70Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.59Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
49 Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
Nguyễn Xuân HiếuViện Công nghệ sinh học, Đại học HuếSinh học
VINIF.2022.TS042Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Thanh HuyềnViện Công nghệ sinh học, Đại học HuếSinh học
VINIF.2022.TS056Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Quang Hoàng VũViện Công nghệ sinh học, Đại học HuếSinh học
VINIF.2022.TS147Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
50 Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Nguyễn Thị HoaTrường Đại học Mỏ - Địa chấtCông nghệ kỹ thuật hóa học
VINIF.2021.ThS.83Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2020.ThS.19Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn HoàngTrường Đại học Mỏ - Địa chấtKhai thác mỏ
VINIF.2022.STS.23Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Phạm Văn VĩTrường Đại học Mỏ - Địa chấtKỹ thuật Xây dựng
VINIF.2023.STS.15Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
51 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Tuyết HoaTrường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái NguyênKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2022.TS044Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ngô Quốc HuyTrường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái NguyênKỹ thuật cơ khí
VINIF.2022.TS161Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Bảo NgọcTrường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái NguyênKỹ thuật cơ khí
VINIF.2023.TS.078Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Mạnh QuangTrường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái NguyênKỹ thuật cơ khí động lực
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
52 Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Lê Minh HoàngTrường Đại học Mở TP. Hồ Chí MinhXây dựng công trình giao thông
VINIF.2023.STS.11Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Tô Thanh SangTrường Đại học Mở TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật Xây dựng
VINIF.2023.STS.14Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
53 Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Lê Phước HoàngTrường Đại học Y - Dược, Đại học HuếNội khoa
VINIF.2019.ThS.48Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Thị Như HạnhTrường Đại học Y - Dược, Đại học HuếHóa học các hợp chất thiên nhiên
VINIF.2023.STS.30Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Thái Thị Hồng NhungTrường Đại học Y - Dược, Đại học HuếNội khoa
VINIF.2022.TS090Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
54
Lương Ngọc HoàngTrường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học máy tính
VINIF.2021.STS.22Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
55 Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Nguyễn Tiên HoàngTrung tâm nghiên cứu Bảo vệ môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Đà NẵngHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2022.STS.16Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Vũ Chi MaiTrung tâm nghiên cứu Bảo vệ môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Đà NẵngKhoa học môi trường
VINIF.2023.STS.40Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
56 Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Thanh Kim HuệKhoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà NộiBiến đổi khí hậu
VINIF.2023.ThS.052Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
57 Trường Đại học Ngoại thương
Nguyễn Vân HàTrường Đại học Ngoại thươngChứng khoán quốc tế, đầu tư và ngân hàng
VINIF.2021.STS.30Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
58 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Đặng Thị HóaHọc viện Nông nghiệp Việt NamNuôi trồng thủy sản
VINIF.2022.ThS.032Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Thu HươngHọc viện Nông nghiệp Việt NamKhoa học vật liệu
VINIF.2022.STS.20Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Bùi Thúy NgọcHọc viện Nông nghiệp Việt NamCông nghệ thực phẩm
VINIF.2023.ThS.094Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
59 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Trường HưngTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhTài chính - Ngân hàng
VINIF.2022.ThS.039Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Mỹ KimTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
VINIF.2022.TS063Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Ngọc LiênTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhQuản trị Kinh doanh
VINIF.2022.TS064Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Trần Thủy TiênTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhQuản trị chuỗi cung ứng
VINIF.2023.STS.31Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Huỳnh ĐứcTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhKinh doanh và quản lý
VINIF.2022.TS023Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
60 Trường Đại học Đà Lạt
Huỳnh Thị Thu HươngTrường Đại học Đà LạtVật lý kỹ thuật
VINIF.2022.ThS.040Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phạm Hồ Thuật KhoaTrường Đại học Đà LạtSinh học thực nghiệm
VINIF.2023.ThS.070Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Minh SangTrường Đại học Đà LạtVật lý kỹ thuật
VINIF.2022.TS102Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
61 Trường Đại học Quy Nhơn
Nguyễn Thị Thanh HươngTrường Đại học Quy NhơnHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2022.TS052Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Mỹ LinhTrường Đại học Quy NhơnKhoa học dữ liệu ứng dụng
VINIF.2020.ThS.QN.02Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Thanh LiễuTrường Đại học Quy NhơnHóa vô cơ
VINIF.2023.STS.22Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Trần Ngọc NguyênTrường Đại học Quy NhơnToán ứng dụng
VINIF.2022.STS.39Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Thu NgânTrường Đại học Quy NhơnKhoa học dữ liệu
VINIF.2023.ThS.090Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thị Hồng NhungTrường Đại học Quy NhơnHóa vô cơ
VINIF.2020.ThS.99Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Đức NhânTrường Đại học Quy NhơnHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2022.ThS.063Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Văn NinhTrường Đại học Quy NhơnKỹ thuật điện
VINIF.2023.ThS.089Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Tú QuyênTrường Đại học Quy NhơnHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2023.ThS.110Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hà Thị Cẩm TiênTrường Đại học Quy NhơnKế toán
VINIF.2023.ThS.117Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Phan Thị Thùy TrangTrường Đại học Quy NhơnKỹ thuật hóa học
VINIF.2022.STS.15Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Ngọc TríTrường Đại học Quy NhơnHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2022.STS.19Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Ngô Văn TâmTrường Đại học Quy NhơnKỹ thuật viễn thông
VINIF.2020.ThS.85Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2019.ThS.24Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lê Thị Thảo ViễnTrường Đại học Quy NhơnKhoa học vật liệu
VINIF.2023.STS.74Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Bùi Đức ÁiTrường Đại học Quy NhơnHóa lý thuyết và Hóa lý
VINIF.2023.ThS.001Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
62 Viện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Bùi Tuấn HảiViện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamĐộng vật học
VINIF.2023.STS.83Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Ngô Ngọc HảiViện Nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCông nghệ môi trường
VINIF.2023.STS.88Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
63 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Hoàng Thị Thu HảiTrường Đại học Sư phạm, Đại học Đà NẵngToán giải tích
VINIF.2022.ThS.026Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Ông Ngô Thanh MaiTrường Đại học Sư phạm, Đại học Đà NẵngHóa hữu cơ
VINIF.2023.ThS.080Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Đức ThanhTrường Đại học Sư phạm, Đại học Đà NẵngToán giải tích
VINIF.2023.ThS.121Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Võ Viết ĐạiTrường Đại học Sư phạm, Đại học Đà NẵngHóa hữu cơ
VINIF.2022.ThS.021Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
64 Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Hồ Văn Minh HảiTrường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật hóa học
VINIF.2022.TS034Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
65 Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Lê Minh HảiHọc viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạoQuản lý Khoa học và Công nghệ
VINIF.2022.TS035Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
66 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Phạm Quốc HậuTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí MinhKhoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu Nano
VINIF.2023.STS.20Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
67 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nguyễn Văn KhiêmTrường Đại học Y Dược Hải PhòngNhi khoa
VINIF.2022.TS059Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
68 Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
Nguyễn Duy KhôiViện Năng lượng Nguyên tử Việt NamHóa vô cơ
VINIF.2022.TS061Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Huỳnh Kim NgânViện Năng lượng Nguyên tử Việt NamVật lý lý thuyết và Vật lý toán
VINIF.2022.TS078Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Dương Bích NgọcViện Năng lượng Nguyên tử Việt NamHóa vô cơ
VINIF.2023.TS.075Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
69 Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
Đào Phan KhảiTrường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2023.ThS.065Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Lại Ngọc Thăng LongTrường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.076Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Dương Công SơnTrường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà NộiKhoa học máy tính
VINIF.2023.ThS.113Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Ngọc SơnTrường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật phần mềm
VINIF.2023.ThS.112Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đoàn Viết ThắngTrường Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà NộiKhoa học dữ liệu
VINIF.2023.ThS.129Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
70 Viện Di truyền Nông nghiệp
Nguyễn Hữu KiênViện Di truyền Nông nghiệpCông nghệ sinh học
VINIF.2023.STS.80Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.35Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
71 Học viện Quân Y
Nguyễn Thị Mai LyHọc viện Quân YY học thực nghiệm
VINIF.2021.STS.25Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
72 Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội
Hoàng Thị MaiViện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà NộiKỹ thuật điều khiển và tự động hoá
VINIF.2023.ThS.079Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
73 Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Trương Nhật MỹViện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108Sinh học tương tác và môi trường
VINIF.2022.STS.56Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
74 Trường Đại học Lâm nghiệp
Hà Văn NghĩaTrường Đại học Lâm nghiệpQuản lý tài nguyên rừng
VINIF.2022.TS080Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hà Văn NghĩaTrường Đại học Lâm nghiệpQuản lý tài nguyên rừng
VINIF.2023.TS.074Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Huyền ThươngTrường Đại học Lâm nghiệpQuản lý tài nguyên rừng
VINIF.2022.TS125Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
75 Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trần Đức NghĩaViện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamCông nghệ thông tin
VINIF.2021.STS.21Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.38Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
76 Học viện Kỹ thuật Mật mã
Phạm Sỹ NguyênHọc viện Kỹ thuật mật mãAn toàn thông tin
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.TS086Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
77 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Dương Tuyết NgânTrường Đại học Y Dược Cần ThơKiểm nghiệm thuốc - Độc chất
VINIF.2023.TS.072Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Thanh SilTrường Đại học Y Dược Cần ThơKiểm nghiệm thuốc và độc chất
VINIF.2023.ThS.111Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Huỳnh Phương ThảoTrường Đại học Y Dược Cần ThơKiểm nghiệm thuốc và độc chất
VINIF.2022.TS118Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
78 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lê Thị Hồng NgọcTrường Đại học Hàng hải Việt NamQuản lý vận tải và logistics
VINIF.2023.ThS.095Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Hoàng Quốc ĐôngTrường Đại học Hàng hải Việt NamCơ điện tử
VINIF.2022.STS.01Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
79 Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM
Vũ Đức NgọcTrường Đại học Nông lâm TP.HCMCông nghệ thực phẩm
VINIF.2023.ThS.093Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Vũ Đức ThịnhTrường Đại học Nông lâm TP.HCMQuản lý tài nguyên và môi trường
VINIF.2019.ThS.72Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Trần Phạm Huyền TrangTrường Đại học Nông lâm TP.HCMCông nghệ thực phẩm
VINIF.2023.ThS.137Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
80 Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hồ Thị OanhViện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa hữu cơ
VINIF.2022.STS.18Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Nguyễn Hà ThanhViện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa học
VINIF.2023.STS.29Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
81 Trường Đại học Việt Đức
Viên Vĩnh PhátTrường Đại học Việt ĐứcCông nghệ nước
VINIF.2023.ThS.102Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
82 Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Minh PhúcTrường Đại học Việt ĐứcPhát triển đô thị bền vững
Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
Đặng Hoàng QuyênTrường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí MinhKiến trúc
VINIF.2023.TS.094Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
83 Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Trần Ngọc QuangTrung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhKhoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano
VINIF.2023.STS.59Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
84 Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Đào Phạm Duy QuangViện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTổng hợp hữu cơ
VINIF.2023.STS.25Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Đặng Thủy TiênViện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamHóa dược
VINIF.2021.STS.11Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
Lê Ngọc Thùy TrangViện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamKhoa học vật liệu
VINIF.2023.STS.75Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
85 Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Lê Nữ Minh QuyênTrường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí MinhQuản trị Kinh doanh
VINIF.2022.ThS.074Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
86 Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tạ Thanh Hoài QuíViện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamKhoa học vật liệu
VINIF.2023.STS.62Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
87 Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Lê Mai SơnViện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamThủy văn Hải dương học
VINIF.2021.STS.29Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
88 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Nguyễn Thị Thu ThảoTrường Đại học Y khoa Phạm Ngọc ThạchY tế công cộng
VINIF.2023.ThS.127Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
89 Viện Tích hợp hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Huỳnh Thế ThiệnViện Tích hợp hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sựKhoa học máy tính
VINIF.2022.STS.04Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
90 Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Thị ThoanTrường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà NộiKinh doanh quốc tế
VINIF.2023.ThS.131Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
91 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nguyễn Tài ThuBệnh viện Trung ương Quân đội 108Gây mê hồi sức
VINIF.2022.TS123Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
92 Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tô Duy TháiViện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamVật lý hải dương
VINIF.2023.STS.39Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
93 Viện Ứng dụng Công nghệ
Lưu Thị Hoài ThươngViện Ứng dụng Công nghệKhoa học vật liệu
VINIF.2021.STS.09Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
94 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
Hồ Thị Như ThảoViện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà NẵngKhoa học y sinh
VINIF.2023.STS.87Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
95 Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Trần Nguyên TiếnViện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Đà NẵngKhoa Học và Kỹ Thuật Vật Liệu Nano
VINIF.2023.STS.70Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
96 Trường Đại học Xây Dựng miền Tây
Võ Thị Thùy TrangTrường Đại học Xây Dựng miền TâyKỹ thuật Xây dựng
VINIF.2023.ThS.139Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
97 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Nguyễn Thị Thu TriềuTrường Đại học Điều dưỡng Nam ĐịnhY học
VINIF.2022.TS135Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
98 Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên
Nguyễn Minh TrungViện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây NguyênCông nghệ sinh học
VINIF.2022.TS139Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
99 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Phan Thị Thanh TrúcTrường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngQuản trị Kinh doanh
VINIF.2022.TS137Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
100 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên
Dương Đình TuấnTrường Đại học Y - Dược, Đại học Thái NguyênVật liệu và Kỹ thuật môi trường
VINIF.2023.STS.64Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
101 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân
Tống Anh TuấnTrường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dânAn toàn thông tin
VINIF.2023.STS.50Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
102 Trường Đại học Duy Tân
Hồ Thanh TâmTrường Đại học Duy TânCông nghệ sinh học
VINIF.2023.STS.82Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
103 Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Nguyễn Ngọc TâmBệnh viện Lão khoa Trung ƯơngNội khoa
VINIF.2022.STS.60Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
104 Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Đại học Đà Nẵng
Bùi Quốc ViệtViện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Đại học Đà NẵngHóa học
VINIF.2023.STS.19Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
VINIF.2022.STS.17Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
105 Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phạm Quốc ViệtViện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamThủy văn Hải dương học
VINIF.2022.STS.26Học bổng sau Tiến sĩ trong nước
106 Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
Hoàng Tiến ĐạtTrường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí MinhKỹ thuật cơ khí
VINIF.2023.STS.01Học bổng sau Tiến sĩ trong nước