Tin tức và Sự kiện

Thương mại hóa sản phẩm Khoa học công nghệ từ dự án do VINIF tài trợ

Giải pháp công nghệ hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng cho các ngành sản xuất công nghệ

Giải pháp công nghệ hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng cho các ngành sản xuất công nghệ cao Dự án khoa học công nghệ mang tính ứng dụng được Quỹ VINIF tài trợ “Nghiên cứu phát triển công nghệ hàn mới, thiết kế chế tạo hệ thống

Đọc thêm
Bài giảng đại chúng của GS. Vũ Hà Văn: Lý thuyết nhiễu loạn của các ma trận hạng thấp

GS. Vũ Hà Văn trình bày Bài giảng đại chúng “Lý thuyết nhiễu loạn của các ma trận hạng thấp”

GS. Vũ Hà Văn trình bày Bài giảng đại chúng “Lý thuyết nhiễu loạn của các ma trận hạng thấp”

Quỹ VINIF sẽ tổ chức hội thảo kỷ niệm 5 năm hoạt động vào ngày 26-27/7/2023

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) được thành lập từ tháng 8/2018. Sau 05 năm phát triển và sáng

Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) được thành lập từ tháng 8/2018. Sau 05 năm phát triển và sáng

Nghiệm thu thành công Dự án “Agribiosol – Giải pháp công nghệ sinh học cho nông nghiệp bền vững”

Dự án KHCN “AgriBiosol – Giải pháp công nghệ sinh học nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ và

Dự án KHCN “AgriBiosol – Giải pháp công nghệ sinh học nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ và

Chương trình học bổng thạc sĩ trong nước tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ 01/6/2023

Tháng 06/2023, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký Chương trình học bổng

Tháng 06/2023, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký Chương trình học bổng

Dự án về Chăm sóc sức khỏe (trong chương trình Khoa học công nghệ của VINIF) giành 02 giải thưởng uy tín của ISCN và CCGRID 2023

Dự án Khoa học công nghệ “VAIPE – Hệ thống theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ thông

Dự án Khoa học công nghệ “VAIPE – Hệ thống theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ thông

Trường Hè Quốc tế năm 2023: Lý thuyết Xác suất trong không gian nhiều chiều và ứng dụng

TRƯỜNG HÈ QUỐC TẾ NĂM 2023: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG KHÔNG GIAN NHIỀU CHIỀU VÀ ỨNG DỤNG “HIGH DIMENSIONAL

TRƯỜNG HÈ QUỐC TẾ NĂM 2023: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG KHÔNG GIAN NHIỀU CHIỀU VÀ ỨNG DỤNG “HIGH DIMENSIONAL