Tin tức và Sự kiện

Chương trình nghiên cứu Application Driven Mathematics (ADM)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Công ty Cổ phần VinBigdata hân

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Công ty Cổ phần VinBigdata hân

Hội thảo: “Thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ: kinh nghiệm, khó khăn và giải pháp”

Từ năm 2018 đến nay, Quỹ VINIF đã tài trợ cho 117 dự án khoa học công nghệ, góp phần

Từ năm 2018 đến nay, Quỹ VINIF đã tài trợ cho 117 dự án khoa học công nghệ, góp phần

Dự án Sách “Ả Đào – Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật”: Kể câu chuyện ca trù qua lăng kính lịch sử và không gian văn hóa

“Ả Đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật” – dự án xuất bản sách của OMEGA

“Ả Đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật” – dự án xuất bản sách của OMEGA

Sắp hết hạn đợt xét thứ nhất cho các chương trình tài trợ hội thảo KHCN, khóa học ngắn hạn/giáo sư thỉnh giảng

Ngày 01/04/2024 là thời hạn cuối cùng để các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký cho Chương

Ngày 01/04/2024 là thời hạn cuối cùng để các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký cho Chương

NCS. Đoàn Châu Thành Vinh – Thành viên VINIF Alumni đạt Giải thưởng Tài năng trẻ Tp. Hồ Chí Minh

Tối 23/3/2024, tại Lễ tuyên dương của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Tp. Hồ Chí Minh, NCS Đoàn Châu

Tối 23/3/2024, tại Lễ tuyên dương của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Tp. Hồ Chí Minh, NCS Đoàn Châu

Hơn 60% các địa phương bố trí kinh phí sự nghiệp KH&CN cao hơn mức trung ương giao

(Báo Khoa học và Phát triển) – Báo cáo của Bộ KH&CN tại Hội nghị Giám đốc sở KH&CN toàn

(Báo Khoa học và Phát triển) – Báo cáo của Bộ KH&CN tại Hội nghị Giám đốc sở KH&CN toàn