Tin tức và Sự kiện

Thông báo xét chọn Giải thưởng: Gương mặt VINIF Alumni tiêu biểu 2024

🎈 Câu lạc bộ VinIF Alumni được thành lập năm 2022 với mục tiêu kết nối và xây dựng thế

🎈 Câu lạc bộ VinIF Alumni được thành lập năm 2022 với mục tiêu kết nối và xây dựng thế

19 bài báo Q1, Q2 được các Postdoc của Quỹ VINIF công bố trong tháng 4/2024

Chương trình học bổng sau tiến sĩ trong nước được Quỹ VINIF triển khai từ năm 2021 nhằm mục tiêu

Chương trình học bổng sau tiến sĩ trong nước được Quỹ VINIF triển khai từ năm 2021 nhằm mục tiêu

Quỹ VINIF bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình học bổng Tiến sĩ năm 2024

Từ ngày 02/05/2024 đến ngày 31/05/2024, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng

Từ ngày 02/05/2024 đến ngày 31/05/2024, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF) chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng

Tăng mạnh số lượng hồ sơ đăng ký 04 chương trình tài trợ đầu tiên của Quỹ VINIF

Ngày 29/4/2024, Quỹ VINIF vừa hoàn thành 04 chương trình vừa đến hạn nộp hồ sơ, bao gồm: Chương trình

Ngày 29/4/2024, Quỹ VINIF vừa hoàn thành 04 chương trình vừa đến hạn nộp hồ sơ, bao gồm: Chương trình

Chương trình nghiên cứu Application Driven Mathematics (ADM)

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Công ty Cổ phần VinBigdata hân

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Công ty Cổ phần VinBigdata hân

NCS. Đoàn Châu Thành Vinh – Thành viên VINIF Alumni đạt Giải thưởng Tài năng trẻ Tp. Hồ Chí Minh

Tối 23/3/2024, tại Lễ tuyên dương của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Tp. Hồ Chí Minh, NCS Đoàn Châu

Tối 23/3/2024, tại Lễ tuyên dương của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Tp. Hồ Chí Minh, NCS Đoàn Châu