Tin tức và Sự kiện

Một số hình ảnh sự kiện “Các bài giảng đại chúng về phát triển bền vững”

Sáng ngày 24/8/2023, tại Hội trường Hoàng Tụy, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt

Sáng ngày 24/8/2023, tại Hội trường Hoàng Tụy, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt

Các bài giảng đại chúng về phát triển bền vững

Nhằm lan tỏa tinh thần nghiên cứu, phát triển bền vững của UNESCO, thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác

Nhằm lan tỏa tinh thần nghiên cứu, phát triển bền vững của UNESCO, thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác

Bài giảng đại chúng của GS. Vũ Hà Văn: Lý thuyết nhiễu loạn của các ma trận hạng thấp

GS. Vũ Hà Văn trình bày Bài giảng đại chúng “Lý thuyết nhiễu loạn của các ma trận hạng thấp”

GS. Vũ Hà Văn trình bày Bài giảng đại chúng “Lý thuyết nhiễu loạn của các ma trận hạng thấp”

“Khoa học mở” sẽ là chủ đề của sự kiện Ngày Khoa học Công nghệ

Khoa học mở (Open science) là chủ đề quan trọng và có nhiều góc nhìn khác nhau trong thời đại

Khoa học mở (Open science) là chủ đề quan trọng và có nhiều góc nhìn khác nhau trong thời đại

Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/05/2023: Khoa học mở dưới các góc nhìn

Hưởng ứng tinh thần của UNESCO nhằm lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong cộng đồng, Trung tâm

Hưởng ứng tinh thần của UNESCO nhằm lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong cộng đồng, Trung tâm

Một số hình ảnh ấn tượng của GS. Morten P. MelDal tại chuỗi bài giảng đại chúng về Nobel Hóa học năm 2022

Ngày 17,18/4 và 20/4, GS.Morten Peter Meldal đã có 03 bài giảng đại chúng về chủ đề Hóa học Click

Ngày 17,18/4 và 20/4, GS.Morten Peter Meldal đã có 03 bài giảng đại chúng về chủ đề Hóa học Click