Tin tức và Sự kiện

Tọa đàm hỗ trợ và đào tạo các tài năng trẻ: những tác động và đề xuất

Ngày 08/12 tới đây, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tổ chức TỌA ĐÀM HỖ TRỢ VÀ ĐÀO

Ngày 08/12 tới đây, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tổ chức TỌA ĐÀM HỖ TRỢ VÀ ĐÀO TẠO CÁC TÀI NĂNG TRẺ: NHỮNG TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT, trong khuôn khổ chương trình lễ công bố & sơ kết các chương trình học bổng và hợp tác

Đọc thêm
Tọa đàm hỗ trợ và đào tạo các tài năng trẻ: những tác động và đề xuất

Ngày 08/12 tới đây, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tổ chức TỌA ĐÀM HỖ TRỢ VÀ ĐÀO

Ngày 08/12 tới đây, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tổ chức TỌA ĐÀM HỖ TRỢ VÀ ĐÀO

Lễ công bố & sơ kết các chương trình học bổng và hợp tác đào tạo

Ngày 08/12 tới đây, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tổ chức lễ công bố & sơ kết

Ngày 08/12 tới đây, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ tổ chức lễ công bố & sơ kết

Hội nghị Quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học Máy tính năm 2022 (ICDMCS2022)

Hội nghị Quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học Máy tính năm 2022 (ICDMCS2022) diễn ra từ ngày

Hội nghị Quốc tế về Toán rời rạc và Khoa học Máy tính năm 2022 (ICDMCS2022) diễn ra từ ngày

Thông báo tuyển dụng – Trưởng phòng Khoa học Đào tạo và Chuyên viên Quản lí dự án

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (#VINIF), thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, được tập đoàn Vingroup thành lập

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (#VINIF), thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, được tập đoàn Vingroup thành lập

Lý do Vingroup tài trợ các dự án khoa học công nghệ và văn hoá lịch sử

(Báo Vietnamnet) “Khoa học công nghệ mà không có văn hóa lịch sử giống như la bàn không có hướng.

(Báo Vietnamnet) “Khoa học công nghệ mà không có văn hóa lịch sử giống như la bàn không có hướng.

Lễ công bố & sơ kết các dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa Lịch sử

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) chính thức công bố danh sách 19 dự án Khoa học Công nghệ

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) chính thức công bố danh sách 19 dự án Khoa học Công nghệ