Một số điểm mới và lưu ý cho 04 chương trình tài trợ của VINIF đang nhận hồ sơ đăng ký

Quỹ VINIF đang chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài trợ 04 chương trình sau:

1. Dự án Khoa học Công nghệ (nộp hồ sơ đến ngày 29/4/2024);

2. Dự án Lưu giữ các giá trị Văn hóa, Lịch sử (nộp hồ sơ dự án đến ngày 29/4/2024; nộp hồ sơ sự kiện trước ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức);

3. Học bổng sau tiến sĩ (nộp hồ sơ đến ngày 29/4/2024);

4. Hội thảo khoa học công nghệ, bài giảng đại chúng và bài giảng chuyên đề (Nộp hồ sơ cho Đợt xét 1 trước ngày 1/4/2024).

Hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

 • Dự án Lưu giữ các giá trị Văn hóa Lịch sử và Hội thảo KHCN, bài giảng đại chúng: qua email scholarship@vinif.org 

Những điểm mới và cần lưu ý:

 1. CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 Điểm mới: Năm 2024,Quỹ VINIF sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuộc các lĩnh vực sau:

 • Công nghệ năng lượng xanh, Công nghệ môi trường (phát triển bền vững).
 • Khoa học máy tính, Công nghệ bán dẫn.
 • Công nghệ chế biến, Công nghệ chế tạo.

Lưu ý:

 • Khả năng thương mại hóa sản phẩm sẽ là một trong các tiêu chí quan trọng khi đánh giá xét chọn tài trợ.
 • Các hồ sơ đề xuất dự án không hạn chế số lần đăng ký. Những hồ sơ đề xuất dự án đã có những cải tiến so với những lần đăng ký trước vẫn có thể tiếp tục gửi đăng ký.
 • Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-tai-tro-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe/

2. CHƯƠNG TRÌNH LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ

 Với các sự kiện văn hóa, lịch sử, năm 2024, VINIF chú trọng đến các chương trình có tính nhân văn cao, lan tỏa mạnh mẽ tới đại chúng, thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân, của thế hệ trẻ, đáp ứng các giá trị tốt đẹp về văn hóa, lịch sử, phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-luu-giu-cac-gia-tri-van-hoa-lich-su/

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

 • Ứng viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển khi chưa có bằng tiến sĩ, tuy nhiên trong thư của nhà khoa học bảo trợ phải cam kết ứng viên sẽ bảo vệ tiến sĩ trong năm đó. Học bổng chỉ được trao khi ứng viên cung cấp đủ các hồ sơ và minh chứng.
 • Các bạn đang nhận học bổng của Quỹ vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký cho năm tiếp theo trong khi chưa kết thúc thỏa thuận tài trợ năm trước.
 • Mỗi ứng viên được nhận tài trợ tối đa là 02 năm.
 • Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/

4. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG VÀ BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ (ĐỢT XÉT 1)

Lưu ý: Khuyến khích các trường, viện nộp hồ sơ sớm trước thời gian tổ chức.

Thông tin chi tiết về CT tài trợ hội thảo khoa học công nghệ: https://vinif.org/sponsor-programs/hop-tac-tai-tro-su-kien-va-hoi-thao/

Thông tin chi tiết CT tài trợ bài giảng đại chúng/bài giảng chuyên đề: https://vinif.org/sponsor-programs/khoa-hoc-ngan-han-va-giao-su-thinh-giang/

 Thông tin chi tiết về các chương trình tài trợ của Quỹ VINIF trong năm 2024: https://vinif.org/thong-bao-cac-chuong-trinh-tai-tro-hop-tac-cua-quy-vinif-nam-2024/

 • Mọi câu hỏi và thắc mắc về các chương trình tài trợ của Quỹ VINIF, vui lòng gửi về địa chỉ email: info@vinif.org

Tags:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Có thể bạn quan tâm

Câu lạc bộ VINIF ALUMNI: Xây dựng một cộng đồng khoa học trẻ, cống hiến, sáng tạo và hội nhập

(Báo Công dân & Khuyến học) Làm thế nào để xây dựng một cộng đồng nghiên

Đầu tư cho nghiên cứu khoa học: Khi nguồn lực tư nhân cùng ghé vai

(Báo Thanh niên) Nghiên cứu khoa học hay nghiên cứu và phát triển (R&D) đóng vai