Liên Hệ

Chi tiết liên hệ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với chúng tôi qua email bất cứ lúc nào, chúng tôi nỗ lực để trả lời tất cả các yêu cầu trong vòng 24 giờ vào ngày làm việc. Rất vui được trả lời câu hỏi của bạn.

Địa chỉ:

Tầng 9, Toà nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ hòm thư:

Email: info@vinif.org

Email phòng Quản lý dự án: project@vinif.org

Email phòng Khoa học Đào tạo: scholarship@vinif.org

Sẵn sàng để bắt đầu?