Hội thảo quốc tế Phát triển từ cơ sở (Development from below)

Địa điểm tổ chức
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày 21/10/2021 tại Hà Nội, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Phát triển từ cơ sở (Development from below) với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF đã hân hạnh đồng hành cùng Hoạt động này, trong khuôn khổ Chương trình Văn hóa Lịch sử.

Hội thảo quốc tế với chủ đề Phát triển từ cơ sở (Development from below) đã lựa chọn được bài 18 tham luận trong đó có hơn 30 bài của các nhà khoa học trong và ngoài nước để đưa ra thảo luận. Phần lớn các bài thảo luận tập trung vào vai trò của các nhà dân tộc học, nhân học trong phát triển và tiếng nói, quan điểm của người dân ở cơ sở về phát triển bằng việc sử dụng phương pháp cách tiếp cận dân tộc học, nhân học và các khái niệm xây dựng từ cơ sở, các báo cáo tham luận đã xem xét phương thức phi chính thức mà người dân ở nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số quan niệm hành động về phát triển dựa trên bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc người, nhu cầu và bối cảnh thực tế của họ. Qua đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách nhận thức được chiến lược, giá trị và nguồn lực của các cộng đồng và người dân địa phương để có thể đóng góp cho phát triển.

Theo GS.TS Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, qua 35 năm Đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu nhờ chủ trương quyết sách lớn của Đảng, chương trình phát triển của nhà nước. Đồng thời, những thành công đó cũng có dấu ấn của những sáng kiến, chiến lược của cộng đồng, của người dân thể hiện mô hình phát triển rất riêng, được xem như là sự phát triển từ cơ sở.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

“Thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tôi xin cảm ơn Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup – VINIF đã cùng đồng hành, tài trợ cho Hội thảo này. Chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã dành thời gian quý báu đến tham dự trực tiếp và tham gia trực tuyến Hội thảo. Hội thảo cũng là cơ hội để Dân tộc học/Nhân học Việt Nam quảng bá vai trò đặc trưng của ngành trong nghiên cứu về phát triển nói riêng và trong việc đóng góp tri thức cho xã hội nói chung và cũng là dịp để các nhà dân tộc học/nhân học Việt Nam gắn kết, xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các chuyên gia trong và ngoài khu vực”, phát biểu khai mạc tại hội thảo của GS.TS Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh và PGS.TS. Nguyễn Văn Minh chủ trì Hội thảo

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

Báo Thanh niên: Cân bằng ‘chính sách từ cơ sở’ với ‘chính sách từ trên xuống’ (thanhnien.vn)

Truyền hình Nhân dân: Truyền hình Nhân Dân (nhandantv.vn)

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển từ cơ sở” (vass.gov.vn)

Địa điểm tổ chức
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tags

Tags