Hội thảo khoa học “Người nông dân Việt Nam: Thực trạng và xu hướng biến đổi”

Địa điểm tổ chức
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức
Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Sáng ngày 11/11/2022, tại hội trường Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Người nông dân Việt Nam: Thực trạng và xu hướng biến đổi”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham dự của hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm, giảng viên các trường đại học, các nhà hoạch định chính sách, thực thi chính sách đến từ các bộ, ban ngành địa phương và sự có mặt đưa tin của một số cơ quan báo chí trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Chương trình đã nhận được 15 bài báo báo trong đó có 10 bài được trình bày tại hội thảo.

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm phát biểu chào mừng Hội thảo

Với 15 tham luận do các chuyên gia, các nhà khoa học trình bày, TS. Đặng Xuân Thanh đề nghị Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến vị thế, vai trò của lực lượng lao động là người nông dân trong bối cảnh mới. Gợi mở các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người nông dân, góp phần xây dựng được hệ thống lý luận khoa học, hoàn thiện chính sách đối với nông dân trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước.

Trên cơ sở phân tích thực trạng và làm rõ xu hướng biến đổi, hội thảo đã làm rõ được những nội dung cụ thể có liên quan đến điều kiện có thể thực hiện nhằm nâng cao vai trò của người nông dân, nhận diện đặc trưng nhân khẩu học – xã hội học của lao động nông nghiệp hướng tới mục tiêu tạo ra những nhận thức mới về người nông dân hiện đại. Qua đó, khẳng định rõ vị thế, vai trò của lực lượng lao động này trong bối cảnh mới. Mặt khác, các nhà khoa học cũng cho rằng, bối cảnh mới là cơ hội song cũng tiềm ẩn nhiều thách thức nhất là trên con đường tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới; những thách thức đến từ biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đang ngày càng diễn ra phức tạp, có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và cuộc sống của các nông hộ, nhất là khi họ ở tại các vùng khó khăn, miền núi, ven biển hiện nay.

PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học phát biểu tại Hội thảo

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh, Viện Trưởng Viện Xã hội học đã vui mừng cho biết: Qua hơn 35 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đã thu được nhiều thành công. Quá trình Đổi mới, CNH, HĐH đã đưa đất nước ta trở thành quốc gia có thu nhập trung bình trên thế giới. Những thành tựu đó đạt được là nhờ có các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, những chương trình, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước cũng như nhờ vào sự năng động, nỗ lực và sáng kiến của người dân. Với 15 bài tham luận và các ý kiến trao đổi Hội thảo đã gợi mở và kiến nghị được các giải pháp hướng tới việc phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ thể của người nông dân, nâng cao mức sống của các nông hộ nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XIII trong giai đoạn mới hiện nay. Mặt khác, cũng khẳng định được vai trò của ngành nghiên cứu xã hội học trong nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng các chiến lược, mô hình và quyết sách phát triển, trong tư vấn chính sách và dự báo về những vấn đề trọng yếu có liên quan đến phát triển bền vững tại Việt Nam nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay./.

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, vui lòng xem tại:

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam: Hội thảo khoa học về người nông dân Việt Nam (vjst.vn)

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: Hội thảo khoa học quốc gia “Người nông dân Việt Nam: thực trạng và xu hướng biến đổi” (vass.gov.vn)

Báo Đảng cộng sản Việt Nam: Hoàn thiện chính sách đối với nông dân trong tiến trình hội nhập (dangcongsan.vn)

Báo Văn hóa: Vai trò chủ thể của nông dân ở nông thôn trong tình hình mới (baovanhoa.vn)

Địa điểm tổ chức
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức
Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Tags

Tags