Hội thảo “Một số vấn đề mới về dân tộc ở nước ta hiện nay”

Địa điểm tổ chức
Hội trường 3C, Tầng 3, Nhà B - Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức
Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ngày 29-11, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo “Một số vấn đề mới về dân tộc ở nước ta hiện nay”.

Theo thông tin từ hội thảo, quá trình đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của nước ta nói chung và ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng khá nhanh. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, ở nước ta hiện nay còn có một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Đó là các vấn đề về ý thức quốc gia dân tộc, sự phân hóa xã hội, chênh lệch khoảng cách phát triển, nhất là mức độ giàu nghèo giữa các vùng, miền, giữa các dân tộc và trong từng dân tộc; tình trạng suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường…

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các tham luận đề cập đến những vấn đề mới trên nhiều lĩnh vực từ các góc độ tiếp cận khác nhau. Các đại biểu sôi nổi tranh luận, bàn thảo một số vấn đề về ý thức tộc người và ý thức quốc gia – dân tộc; dân tộc ở vùng biên giới, liên biên giới và xuyên quốc gia. Đặc biệt, hội thảo đưa ra những vấn đề mới về thực hiện chính sách dân tộc, nhất là chính sách đặc thù dành riêng cho các dân tộc thiểu số rất ít người của Đảng và Nhà nước ta.

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
TS Nguyễn Thị Tám phát biểu tham luận tại hội thảo

TS Nguyễn Thị Tám (Viện Dân tộc học) đưa ra các quan điểm, cách nhìn và việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số rất ít người Brâu ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở phân tích thực trạng đời sống của người Brâu, bước đầu đánh giá những thành công, hạn chế của các dự án phát triển, tác giả cho rằng: “Các đề án, dự án phát triển sản xuất cần có sự phân bổ tập trung, cần lựa chọn một số nhân vật có tư duy làm ăn trong cộng đồng để hướng dẫn, hỗ trợ họ phát triển mô hình sản xuất. Từ những mô hình triển vọng, có thể nhân rộng để những hộ khác học tập, không chỉ có người Brâu mà còn cả những dân tộc thiểu số tại chỗ, từ đó rút dần khoảng cách so bì giữa các tộc người”.

Nghiên cứu về chính sách phát triển kinh tế đối với dân tộc rất ít người Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An, TS Bùi Minh Hào (Tạp chí Sông Lam) phân tích các điểm mạnh cũng như những hạn chế cần khắc phục. TS Bùi Minh Hào cho rằng, cần những chính sách hợp lý và hiệu quả để giúp họ tiếp cận các nguồn lực xã hội để vươn lên. Muốn vậy cần nhìn lại một số vấn đề quan trọng trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển dành cho các dân tộc rất ít người, dựa vào các tiêu chí xác định đối tượng cần hỗ trợ cũng như cách tiếp cận, đánh giá các nội dung hỗ trợ…

<a title="Báo Quân đội nhân dân | Tin tức quân đội, quốc phòng | Bảo vệ Tổ quốc" style="text-align:center;" href="https://www.qdnd.vn"><img src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2021/08/11/linh/bannerv2.png" class="vllogo"></a>
Quang cảnh hội thảo

Hội thảo cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc, giải quyết tốt hơn các vấn đề dân tộc ở nước ta. Từ đó góp phần phát triển bền vững các tộc người, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về chương trình thông qua các bài viết sau đây:

  1. Báo Pháp luật: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hội nhập quốc tế
  2. Báo Nhân dân: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới
  3. Báo Đảng Cộng sản: Xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt nam trong bối cảnh đổi mới
  4. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội: Bản tin thời sự 15h00 ngày 29/11/2023
  5. Báo tuổi trẻ thủ đô: Tăng cường đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  6. Báo Quân đội nhân dân: Một số vấn đề mới về dân tộc ở nước ta hiện nay
  7. Báo tin tức: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đổi mới
Địa điểm tổ chức
Hội trường 3C, Tầng 3, Nhà B - Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức
Viện Dân tộc học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Tags

Tags