Danh sách hội thảo, sự kiện lưu giữ các giá trị văn hoá lịch sử

Hội thảo/Sự kiệnLĩnh vựcĐơn vị tổ chức

Chuỗi hội thảo “(Những) Thành phố bền vững”

Môi trường

Viện Pháp tại Việt Nam

Xuất bản sách “Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ” của tác giả Ngô Quý Sơn

Xuất bản

Công Ty Cổ Phần Văn Hoá và Truyền Thông Nhã Nam

Hà Nội Mùa Đông 2021 – In Cinema We Trust

Điện ảnh

Công ty TNHH Ơ Kìa Hà Nội

Hội thảo quốc tế Phát triển từ cơ sở (Development from below)

Dân tộc học

Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chuỗi hội thảo “(Những) Thành phố bền vững”

Ngày 23.11.2022, Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) đã tổ chức thành công chương trình “(Những) Thành phố bền vững”

Xuất bản sách “Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ” của tác giả Ngô Quý Sơn

Là cuốn sách đầu tiên tập hợp các trò chơi của trẻ nhỏ ở Bắc Bộ vào đầu thế kỷ

Hà Nội Mùa Đông 2021 – In Cinema We Trust

Chương trình lưu trú điện ảnh “Hà Nội Mùa Đông 2021 – In Cinema We Trust” diễn ra từ ngày

Hội thảo quốc tế Phát triển từ cơ sở (Development from below)

Ngày 21/10/2021 tại Hà Nội, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức