Quảng Nam tỉnh tạp biên với vấn đề văn hóa gia tộc và dòng họ truyền thống

Chủ nhiệm dự án
TS. Trần Đình Hằng
Tổ chức chủ trì
Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế

Vùng đất Quảng Nam có vai trò rất quan trọng, nhất là từ thời chúa Nguyễn, vua Nguyễn trong vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế (Hội An) và bàn đạp chiến lược mở cõi về Nam của cả dân tộc. Nền tảng văn hóa gia tộc và làng xã đã làm nên nét riêng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Quảng Nam. Đáng tiếc, những tác động nghiệt ngã của thiên tai, địch họa đã làm cho di sản văn hóa bị thất tán, mai một nghiêm trọng. Cho nên, những văn bản Hán Nôm thu thập được là rất quan trọng, giúp phác thảo diện mạo lịch sử văn hóa gia tộc và làng xã Quảng Nam một cách cụ thể, có sức thuyết phục bởi độ tin cậy của nguồn tài liệu, trong đó, Quảng Nam tỉnh tạp biên là nguồn dữ liệu bậc một đặc biệt quan trọng (Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

Đây là tổng tập từ những báo cáo, sao lục có liên quan đến di sản sắc phong thần, sắc phong các quan viên, các loại công văn, đơn từ, gia phả, câu đối, hoành phi… ở Quảng Nam thời Nguyễn, được bộ Lễ tập hợp lại, được các học giả người Pháp, người Việt sưu tầm, sao lục từ đầu thế kỷ XX. Tất cả, chứa đựng nhiều thông tin tư liệu quý giá về văn hóa Quảng Nam nhìn từ gia tộc và làng xã. Điều đó càng mang ý nghĩa thiết thực bội phần, như là dữ liệu cơ sở duy nhất làm căn cứ để tái hiện, phục hồi di sản văn hóa gia tộc và làng xã truyền thống xứ Quảng.

Chủ nhiệm dự án
TS. Trần Đình Hằng
Tổ chức chủ trì
Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2023
30/09/2024
Giai đoạn 1

– Nguồn dữ liệu văn bản kết quả quá trình phiên âm, dịch nghĩa bộ Quảng Nam tỉnh tạp biên
– Hiệu chỉnh văn bản bản phiên âm, dịch nghĩa

30/04/2025
Giai đoạn 2

– Bản thảo phân tích, khảo cứu
– Bản thảo sách
– Bộ sách hoàn chỉnh gồm 10 tập.
– Giới thiệu sách: truyền thông, quảng bá

Tags