Danh sách tài trợ các dự án lưu giữ các giá trị văn hoá lịch sử​

Dự ánChủ nhiệm dự án, Tổ chức chủ trì

Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Chủ nhiệm dự án: TS. Bùi Thị Bích Lan

Tổ chức chủ trì: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Kiều tầm nguyên hay Truyện Kiều trong di cảo Hoàng Xuân Hãn

Chủ nhiệm dự án: Ông Nguyễn Nhật Anh

Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

Truyện tranh lớp học nghề cổ Việt

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Trí Nhân

Tổ chức chủ trì:

Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng

Dự án “Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với du lịch vùng Công viên địa

Kiều tầm nguyên hay Truyện Kiều trong di cảo Hoàng Xuân Hãn

“Khoảng từ năm 1943 -1945, để tránh máy bay Nhật ném bom Hà Nội, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã

Truyện tranh lớp học nghề cổ Việt

Vẽ truyện tranh về mười nghề cổ Việt Nam đã được nhân hoá. Các nhân vật được đặt vào bối