Bảo tồn di sản điện ảnh thông qua phục chế thí điểm phim truyện nhựa kinh điển Việt Nam

Chủ nhiệm dự án
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp
Tổ chức chủ trì
Công ty TNHH Ơ kìa Hà Nội

Phim nhựa là chất liệu cổ điển của điện ảnh, mang đến chất lượng hình ảnh và trải nghiệm điện ảnh đặc biệt. Tại Việt Nam phần lớn những bộ phim kinh điển được sáng tạo ra và lưu trữ trên định dạng này. Hiện tại do rạp chiếu phim nhựa và thiết bị chiếu phim nhựa không còn nên việc tiếp cận với các bộ phim kinh điển rất hạn chế mà chỉ xoay quanh các bản phim chất lượng rất thấp trôi nổi trên internet.

Việc bảo quản và lưu trữ tập trung tại viện phim quốc gia được thực hiện cẩn trọng trong nhiều năm nhưng mọi nỗ lực vẫn là chưa đủ.

Điện ảnh nói chung và các bộ phim kinh điển có giá trị chưa thực sự được quan tâm và bảo vệ đúng mức, công tác bảo quản – lưu trữ – phục chế phim vẫn cần rất nhiều nguồn lực đầu tư. Nên dẫn tới các trường hợp đáng tiếc, như kho phim quý giá của hãng phim truyện Việt Nam tại số 4 Thuỵ Khuê – nơi lưu trữ các bản phim nhựa gốc đã bị huỷ hoại.

BẢO TỒN DI SẢN ĐIỆN ẢNH THÔNG QUA PHỤC CHẾ THÍ ĐIỂM PHIM TRUYỆN NHỰA KINH ĐIỂN VIỆT NAM là dự án sinh ra với mong muốn nghiên cứu và áp dụng thí điểm phục chế và số hoá các cuốn phim tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Dự án được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp khởi xướng và thực hiện cùng nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà làm phim, các nhà nghiên cứu di sản, các chuyên gia lưu trữ – phục chế phim trong và ngoài nước.  Dự án có mục đích cụ thể là bảo tồn di sản văn hoá, góp phần gìn giữ tài sản quốc gia, đồng thời góp phần khai thác tác phẩm nghệ thuật một cách hiệu quả.

Đây là dự án bảo tồn bằng hành động cụ thể là phục chế phim nhựa và số hoá chất lượng cao. Dự án cũng mong muốn thiết lập và chuẩn hoá quy trình phục chế – số hoá di sản điện ảnh. Dự án thiết thực bảo vệ một di sản đang rơi vào tình trạng khẩn cấp, có nguy cơ huỷ hoại cao. Thông qua dự án thì công chúng yêu phim trong nước và quốc tế được tiếp cận với vẻ đẹp nguyên gốc của di sản điện ảnh Việt Nam. Nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng các chuyên gia được thực hành quy trình chuẩn của phục chế phim nhựa. Cấp quản lý thấu hiểu và nhận diện được giá trị của di sản điện ảnh.

Chủ nhiệm dự án
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp
Tổ chức chủ trì
Công ty TNHH Ơ kìa Hà Nội

Tags

Tiến độ dự kiến
01/11/2023
29/02/2024
Giai đoạn 1

– Khảo sát được kho lưu trữ, danh sách phim nhựa Việt Nam mà dự án đã khoanh vùng tại các viện lưu trữ, hãng phim, kho lưu trữ ở Việt Nam, Nhật Bản, Singapore
– Có các hợp tác chắc chắn giữa dự án với đơn vị có bản phim (ví dụ: Viện phim Việt Nam, hãng phim hoặc các cơ quan lưu trữ trong và ngoài nước có bản phim nhựa đảm bảo yêu cầu phục chế) theo quy trình dịch vụ, phục vụ nhu cầu truy cập dữ liệu, sử dụng và phục chế phim.
– 01 quy trình chuẩn cho việc phục chế và số hoá phim theo tiêu chuẩn quốc tế (quy trình, thông số kỹ thuật phù hợp giữa bản gốc phim nhựa và khuyến cáo của chuyên gia)
– Lập được danh sách 10 phim nhựa phù hợp cho phục chế thí điểm
– Chọn được 02 phim cần phục chế

28/02/2025
Giai đoạn 2

– Hoàn thành ít nhất 02 hội thảo khoa học về bảo tồn di sản điện ảnh;
– Phục chế 02 bộ phim và số hoá tiêu chuẩn quốc tế;
– Thực hiện ít nhất 02 buổi công chiếu phim tới công chúng sau khi phục chế.

Tags