Người quan tâm có thể tham gia trực tuyến. Toàn bộ chương trình hội thảo sẽ được phát trực tuyến trên fanpage của Quỹ VINIF tại địa chỉ: https://www.facebook.com/vinif.org