• Quy định đối với Tổ chức chủ trì (TCCT)?

  TCCT là các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện tại Việt Nam có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu của Dự Án.

 • Dự án có bắt buộc phải có 1 cơ quan đúng ra tổ chức chủ trì không? Vì dự án này là ý tưởng của cá nhân tôi, nó là dự án công nghệ sử dụng AI nên tôi mong nhận được sự trợ giúp từ viện VinAI trong quá trình thực hiện? Vì nó là dự án cá nhân, tôi muốn trình bày ý tưởng và nhận sự giúp đỡ từ VinIF nên trong phần thuyết minh dự án, có 1 số chỗ sẽ khá khó điền. VD: phần proposal budget, nên tạm thời tôi có thể bỏ qua chưa điền phần đó thì hồ sơ có hợp lệ không?

  - Dự án bắt buộc phải có cơ quan là Tổ chức chủ trì. Quỹ sẵn sàng kết nối dự án với các đơn vị trong tập đoàn Vingroup để có thể hợp tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án nghiên cứu.

  - Dự án bắt buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu mới được coi là hợp lệ.

 • Quy định đối với Chủ nhiệm dự án?

  - CNDA có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của Dự Án; có trình độ từ tiến sĩ trở lên; có ít nhất 03 kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của Dự Án; có ít nhất 05 kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc là tác giả của 01 sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; dành tối thiểu 30% thời gian vào thực hiện Dự Án.- Trường hợp chủ nhiệm dự án là người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, yêu cầu thời gian làm việc trong nước tối thiểu là 3 tháng/năm trong thời gian chủ nhiệm đề tài. Số lượng người nước ngoài tham gia trong dự án không vượt quá 30%.

 • Chủ nhiệm dự án (CNDA) phải là người thỏa mãn tất cả các điều kiện quỹ yêu cầu hay chỉ cần 1 trong số đó?

  CNDA phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đã nêu.

 • Yêu cầu đối với đồng Chủ nhiệm dự án?

  Yêu cầu đối với đồng chủ nhiệm dự án tương tự như với Chủ nhiệm dự án. Mỗi dự án có tối đa 01 đồng CNDA.

 • Chỉ có bằng Kỹ sư có thể làm chủ nhiệm dự án không?

  Theo quy định của chương trình "CNDA có trình độ từ tiến sĩ trở lên". "Trường hợp cá nhân không đáp ứng các yêu cầu nêu trên thì phải giải trình riêng và được VNCDLL chấp thuận"

 • Do đang làm việc tại nước ngoài và không thể sắp xếp thời gian ít nhất 3 tháng một năm làm việc tại Việt Nam theo tiêu chuẩn để làm CNDA, liệu tôi có thể tham gia với tư cách là đồng chủ nhiệm (co-PI) hoặc cố vấn kỹ thuật mà không ảnh hưởng tới công việc tại nước ngoài? Trong trường hợp ấy, tôi phải tham gia ít nhất bao nhiêu phần trăm thời gian của toàn dự án?

  Để là đồng chủ nhiệm dự án, tiến sĩ cũng cần đáp ứng yêu cầu “thời gian làm việc trong nước tối thiểu là 3 tháng/năm trong thời gian làm chủ nhiệm dự án”. Trường hợp của Tiến sĩ thì có thể tham gia với vai trò chuyên gia dự án.

 • Trong trường hợp phải tham gia ít nhất 20% thời gian của toàn dự án, liệu tôi có phải thông báo cho cơ quan chủ quản hiện tại để đổi tình trạng hợp đồng từ 100% (full-time) xuống còn 80%? Nếu như tôi làm việc 20% cho dự án tại Việt Nam, đồng thời vẫn giữ hợp đồng 100% với bên Thuỵ Sĩ thì liệu có vi phạm luật lao động của bất cứ bên nào?

  Trong trường hợp này, thông thường sẽ có MOU giữa cơ quan chủ quản và Tổ chức chủ trì dự án về việc cho phép tiến sĩ dành một phần thời gian để tham gia dự án tại VN. Về vấn đề vi phạm Luật lao động, tiến sĩ vui lòng tìm hiểu thêm về vấn đề COI.

 • Với trường hợp thành viên chính ở nước ngoài, sẽ tính họ là theo thành viên chính? hay là chuyên gia nước ngoài?

  Nếu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng vẫn giữ hộ chiếu Việt Nam thì không tính là chuyên gia nước ngoài. Nếu trường hợp sở hữu 2 hộ chiếu, cá nhân đó có thể tùy chọn đứng ở vai trò nào, thành viên chính hay chuyên gia nước ngoài…

 • Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên đang làm việc tại Việt Nam và các thành viên khác (người Việt Nam) đang làm việc tại nước ngoài có được không?

  - Chương trình tài trợ dự án khoa học công nghệ năm 2021 của Quỹ VINIF hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện (tổ chức chủ trì).
  - Trường hợp CNDA là người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài thì phải đáp ứng yêu cầu thời gian làm việc trong nước tối thiểu là 3 tháng/năm trong thời gian chủ nhiệm đề tài. Số lượng người nước ngoài tham gia trong dự án không vượt quá 30%.
  - Các thành viên khác không bắt buộc phải đang làm việc tại Việt Nam.

 • Dự án muốn xin Quỹ một số tiền dành cho việc đào tạo NCS và Thạc sĩ. Nhóm nghiên cứu đã có một vài bạn để giới thiệu tham gia vào dự án. Dự án có phải liệt kê các bạn này không (mục H trong hồ sơ)?

  Các NCS, học viên cao học có thể tham gia dự án. Tuy nhiên, thành viên (NCS, ThS) chỉ nhận duy nhất 1 nguồn kinh phí do VinIF tài trợ. Nếu thành viên NCS, ThS được học bổng của VINIF (hoặc VinUni) thì có thể tham gia dự án nhưng không được nhận thù lao từ dự án.

 • Chương trình hỗ trợ nghiên cứu thường niên của VINIF có giới hạn nào về số lượng đề tài mà mỗi nhà nghiên cứu được phép đăng kí tham gia hoặc tham gia trong cùng thời điểm (với tư cách chủ nhiệm đề tài và tư cách thành viên nghiên cứu) hay không?

  Mỗi cá nhân được đồng thời tham gia không quá 02 Dự Án do VinBigdata tài trợ, trong đó làm chủ nhiệm không quá 01 Dự Án; tổng thời gian làm việc mỗi tháng của mỗi cá nhân cho các Dự Án này không vượt quá 50% thời gian làm việc của mỗi tháng.

 • Dự án có quy định số lượng thành viên tham gia tối thiểu & tối đa là bao nhiêu không?

  Không quy định số lượng thành viên tối thiểu và tối đa, tuy nhiên đề xuất cần bảo đảm số lượng thành viên để bảo đảm tính khả thi của việc thực hiện dự án.

 • Dự án có yêu cầu học hàm/học vị đối với các thành viên tham gia không?

  Không quy định học hàm, học vị. Thoe Quy định "Thành viên và các cá nhân liên quan khác của Dự Án phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của Dự Án."

 • Quỹ có quy định mẫu CV không?

  Quỹ không quy định mẫu CV bắt buộc, NKH có thể sử dụng mẫu CV của Nafosted, CV theo mẫu quy định của trường/viện của mình hoặc theo mẫu CV của Quỹ trên hệ thống OMS. Nhưng dù là dùng mẫu nào thì CV cũng nên có tối thiểu các nội dung như mẫu CV của Quỹ trên hệ thống OMS.

 • Trước khi nộp bản hồ sơ hoàn chỉnh, chúng tôi muốn biết liệu dự án mình có nằm trong khuôn khổ có thể được tài trợ của VINIF hay không?

  Về đối tượng, phạm vi nghiên cứu và các tiêu chí tài trợ, anh vui lòng tìm hiểu thông tin tại đây:
  https://vinif.org/sponsor-programs/ho-tro-nghien-cuu-thuong-nien/
  Quỹ cần có đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký và đánh giá thông qua hội đồng khoa học mới quyết định được một đề xuất có thể được tài trợ hay không.