• Tôi đã đăng ký tài khoản theo link của Quỹ nhưng không nhận được email gửi Link kích hoạt tài khoản?

  Nếu gặp sự cố này có thể do hệ thống email của nhà khoa học chặn thư hoặc tự động vào Spam. Trong trường hợp này, NKH kiểm tra thư Spam, nếu vẫn không thấy thì gửi phản hồi về project@vinif.org Quỹ sẽ kích hoạt tài khoản.

 • Tôi không tìm thấy tên Tổ chức chủ trì

  Nhà khoa học click vào ô TCCT và gõ từ khóa tổ chức của mình. Trường hợp không có sẵn tên tổ chức của mình, NKH gửi email về project@vinif.org Quỹ sẽ bổ sung.

 • Tôi không tìm thấy lĩnh vực nghiên cứu

  Hiện Quỹ đã có sẵn danh mục 23 nhóm ngành. NKH click vào ô "Lĩnh vực" và gõ từ khóa. Nếu muốn bổ sung một lĩnh vực chưa có trong danh sách, NKH gửi email về project@vinif.org Quỹ sẽ bổ sung

 • Các bước cần làm cho một nhóm nghiên cứu khi đã chuẩn bị xong hồ sơ?

  CNDA và các thành viên chính cần đăng ký tài khoản OMS và khai báo CV sau đó nộp hồ sơ. Lưu ý khi khai báo hồ sơ tối thiểu cần khai báo cáo thành viên chính, điền các thông tin và gắn file Đơn đăng ký + Thuyết minh file word và file PDF.