• Danh mục hồ sơ bao gồm những hồ sơ gì?

  Danh mục hồ sơ đăng ký bao gồm file scan có đầy đủ dấu và chữ ký và file word theo danh mục được quy định tại đây.

 • Có thể dùng các biểu mẫu cũ để nộp hồ sơ chương trình học bổng sau tiến sĩ năm nay được không?

  Tiến sĩ vui lòng sử dụng các biểu mẫu mới nhất đã được Quỹ VINIF cập nhật và đăng tải trên website của Quỹ (Xem chi tiết các biểu mẫu tại đây).

 • Hồ sơ đăng ký tài trợ năm nay có cần nộp cả bản cứng và bản mềm hay không?

  Từ năm 2023, Quỹ VINIF sẽ chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài trợ bằng bản mềm (cả file PDF có ký đóng dấu và file word) qua hệ thống OMS. Ứng viên chỉ nộp hồ sơ bản cứng khi Quỹ yêu cầu.
  Ứng viên xem hướng dẫn cụ thể tại đây.

 • Tôi đã nộp hồ sơ trên hệ thống OMS. Tôi có cần gửi thêm 1 bộ hồ sơ bản mềm qua email không?
  Quỹ chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua hệ thống OMS. Tất cả các hồ sơ nộp không nộp qua hệ thống OMS đều không được tính là hợp lệ.
 • Ứng viên hoàn thiện Lý lịch khoa học như thế nào?

  Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên hệ thống OMS https://oms.vinif.org

  Bước 2: Chọn "Cập nhật Lý lịch khoa học". Sau đó ứng viên cập nhật đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

  Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, tại phần "Gửi duyệt", ứng viên lựa chọn "XUẤT LÝ LỊCH KHOA HỌC (PDF)"

  Bước 4: Sử dụng đúng file Lý lịch khoa học đã xuất ở Bước 3 để lấy xác nhận từ Cơ quan công tác.

 • Những ứng viên nhận được học bổng sau tiến sĩ các năm trước muốn đăng ký tiếp, thì có cần phải làm lại hồ sơ không?

  Những ứng viên đã được nhận học bổng sau tiến sĩ các năm trước muốn đăng ký tiếp vẫn cần làm lại hồ sơ mới.

 • Kết quả dự kiến cần nêu những gì?

  Phần kết quả dự kiến cần nêu rõ kết quả nghiên cứu, số lượng bài báo, báo cáo tại hội nghị khoa học theo các mốc thời gian như Quỹ đã quy định (kết quả trong năm nhận học bổng sau tiến sĩ và cho cả thời gian thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ).

 • Tôi đang là thành viên của dự án được Quỹ VINIF tài trợ. Vậy tôi có thể đăng ký học bổng của Quỹ được không?

  Tiến sĩ có thể ứng tuyển học bổng và cần kê khai trong đơn đăng ký thông tin về dự án được Quỹ VINIF tài trợ mà tiến sĩ đang tham gia. Tuy nhiên, trong trường hợp ứng viên đang/sẽ tham gia vào các dự án được Quỹ VINIF tài trợ và đang/sẽ nhận thù lao từ dự án thì ứng viên có 02 lựa chọn:

  • Lựa chọn 01: ứng viên nhận học bổng thì không nhận thù lao của dự án.
  • Lựa chọn 02: ứng viên nhận thù lao của dự án thì không nhận học bổng.
 • Tôi được nhận học bổng sau tiến sĩ của Tổ chức/Cá nhân khác. Vậy tôi có được đăng ký học bổng sau tiến sĩ của Quỹ VINIF không?

  Trong cùng một thời điểm, ứng viên không được nhận đồng thời học bổng sau Tiến sĩ của Quỹ VINIF và của Tổ chức/Cá nhân khác.

 • Tôi có cần kê khai vào hồ sơ đăng ký các thông tin về học bổng đã/đang nhận được, các dự án/đề tài đã/đang tham gia không?

  Ứng viên cần nêu đầy đủ các thông tin về học bổng đã/đang nhận được, các dự án/đề tài đã/đang tham gia hoặc đang đăng ký.

 • Thời gian thực hiện nghiên cứu sẽ bắt đầu khi nào sau khi đề cương được duyệt?

  Thời gian bắt đầu thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ: trong năm đăng ký học bổng và sau khi ký Thỏa thuận tài trợ.

 • Thư giới thiệu của chuyên gia người nước ngoài có cần gửi chuyển phát đến Quỹ không hay chỉ cần bản scan?

  Đối với thư giới thiệu bản scan không có chữ ký tươi, ứng viên cần chuyển tiếp (forward) email của người giới thiệu tới Quỹ hoặc đề nghị người giới thiệu gửi email đính kèm thư giới thiệu tới Quỹ.

 • Trong trường hợp tôi được chọn cho học bổng chương trình sau tiến sĩ, tiền học bổng có thể chuyển về số tài khoản cá nhân không?

  Đối với học bổng sau tiến sĩ, Quỹ sẽ ký Thỏa thuận tài trợ với tiến sĩ và Đơn vị chủ trì nghiên cứu của tiến sĩ. Học bổng sẽ được cấp qua tài khoản của Đơn vị chủ trì nghiên cứu và Đơn vị chủ trì nghiên cứu sẽ có trách nhiệm chuyển khoản học bổng đến tài khoản của tiến sĩ hàng tháng.

 • Tôi chưa công tác tại cơ quan nào, trong hồ sơ Lý lịch khoa học, phần xác nhận cơ quan công tác thì tôi nên làm như thế nào?

  Trường hợp tiến sĩ chưa công tác tại đâu thì không cần có xác nhận của cơ quan công tác.

 • Bài báo của tôi đã được chấp nhận đăng nhưng chưa được công bố thì tôi có thể kê khai bài báo đó để đáp ứng yêu cầu về việc là tác giả của 2 bài báo SCIE/SSCI được không?

  Tiến sĩ có thể kê khai bài báo đó, đồng thời tiến sĩ cần nộp bản thảo bài báo cùng minh chứng về việc bài báo đã được chấp nhận đăng.

 • Đơn vị chủ trì nghiên cứu và Đơn vị công tác, hai đơn vị này phải khác nhau hay là một?

  Đơn vị chủ trì nghiên cứu và Đơn vị công tác có thể giống hoặc khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp hai đơn vị này khác nhau, ứng viên cần bổ sung Xác nhận của Cơ quan công tác (Mẫu 7. VINIF-STS-XNCQC) trong hồ sơ đăng ký.

 • Tôi chưa có bằng Tiến sĩ, vậy tôi có thể nộp hồ sơ học bổng sau Tiến sĩ được không?

  Trường hợp chưa có bằng tiến sĩ, bạn vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký học bổng sau tiến sĩ. Tuy nhiên, trong trường hợp được lựa chọn vào danh sách xem xét tài trợ, bạn cần phải bổ sung bằng Tiến sĩ trước khi ký Thỏa thuận tài trợ.

 • Tôi chỉ cần nộp bằng Tiến sĩ hay cần phải nộp cả bằng Thạc sĩ và bằng Đại học?

  Tiến sĩ cần cung cấp cả bản sao công chứng bằng Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ.

 • Mẫu đăng ký người bảo trợ và lý lịch khoa học của người bảo trợ (mẫu 4-5) có thể bằng tiếng nước ngoài sau đó tôi công chứng dịch thuật sang tiếng Việt được không? 

  Tiến sĩ có thể nộp bản tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch công chứng tiếng Việ

 • Một nhà khoa học có thể bảo trợ một hay nhiều ứng viên được không?

  Một nhà khoa học có thể bảo trợ cho nhiều ứng viên nếu đảm bảo được chất lượng và thời gian dành cho nghiên cứu sau tiến sĩ của ứng viên.

 • Tôi có thể có 2 nhà khoa học bảo trợ, 1 người là cán bộ của đơn vị chủ trì nghiên cứu và 1 người là cán bộ của đơn vị khác được không?

  Tiến sĩ có thể có 2 nhà khoa học bảo trợ, tuy nhiên người ký xác nhận bảo trợ và thuyết minh đề cương phải là nhà khoa học bảo trợ đang công tác tại đơn vị chủ trì nghiên cứu.

 • Tôi có thể chọn người bảo trợ là một cán bộ người nước ngoài được không?

  Người bảo trợ có thể là người nước ngoài, nhưng cần phải là cán bộ của đơn vị chủ trì nghiên cứu và dành thời gian ở Việt Nam để hướng dẫn cho tiến sĩ.

 • 02 thư giới thiệu từ các chuyên gia khác có thể từ các nhà khoa học ở Đơn vị khác không hay bắt buộc phải từ các nhà khoa học thuộc đơn vị Chủ trì nghiên cứu?

  Người giới thiệu không bắt buộc phải là nhà khoa học thuộc Đơn vị chủ trì nghiên cứu.

 • Nhà khoa học bảo trợ có bắt buộc cùng chuyên ngành, hướng nghiên cứu với tôi hay không?

  Nhà khoa học bảo trợ không bắt buộc phải cùng chuyên ngành với nghiên cứu của tiến sĩ nhưng cần có kinh nghiệm và lĩnh vực phù hợp để có thể hướng dẫn cho nghiên cứu của tiến sĩ.

 • Thư giới thiệu có thể viết bằng tiếng Anh do một nhà khoa học nước ngoài viết hay không?

  Thư giới thiệu có thể viết bằng tiếng Anh và từ nhà khoa học nước ngoài.

 • Hồ sơ học bổng sau Tiến sĩ có cần Lý lịch khoa học của Chuyên gia viết thư giới thiệu không?

  Chuyên gia viết thư giới thiệu không cần có Lý lịch khoa học.

 • Tôi có được phép nhận bảo trợ của một nhà khoa học đang là cán bộ của chính cơ quan tôi đang làm việc không?

  Tiến sĩ có thể đăng ký người bảo trợ là cán bộ của cơ quan tiến sĩ đang công tác trong trường hợp đơn vị chủ trì nghiên cứu chính là cơ quan công tác của tiến sĩ.

 • Quy định về ngôn ngữ trình bày trong thuyết minh của đề tài là Tiếng Việt hay Tiếng Anh?

  Tiến sĩ có thể sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 • Đề cương nghiên cứu là một bộ phận của một đề tài khác có được không?

  Đề cương nghiên cứu có thể là một bộ phận của đề tài khác.

 • Có quy định gì cho việc chi tiêu 90% kinh phí dành cho người nhận học bổng không?

  Kinh phí dành cho người nhận học bổng được sử dụng cho các hoạt động phục vụ cho nghiên cứu của tiến sĩ.

 • Ứng viên có cần phải là cán bộ không trong biên chế nhà nước không?

  Quỹ không có quy định về việc ứng viên phải là cán bộ không trong biên chế nhà nước.

 • Thuyết minh và kế hoạch triển khai là viết cho 02 năm (theo chương trình postdoc) hay viết 01 năm theo chương trình học bổng?

  Thuyết minh và kế hoạch triển khai được viết cho toàn thời gian nghiên cứu, trong đó nêu rõ kế hoạch và dự kiến sản phẩm sau 06 tháng, 01 năm và toàn thời gian nghiên cứu.

 • Trách nhiệm của người nhận học bổng là  "Cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ cho việc thanh quyết toán theo đúng các quy định tại Quy định này và quy định pháp luật liên quan". Vậy các giấy tờ này là giấy tờ gì? Ví dụ hoá đơn mua hoá chất, vật tư tiêu hao?

  Giấy tờ tiến sĩ cần cung cấp bao gồm hồ sơ đăng ký theo quy định, báo cáo kết quả nghiên cứu 06 tháng, 01 năm đúng hạn, minh chứng kết quả nghiên cứu. Tiến sĩ không cần cung cấp hóa đơn mua vật tư, hóa chất.

 • Nhà khoa học bảo trợ có thể là người đã từng hướng dẫn Nghiên cứu sinh cho tôi được không?

  Quỹ không có quy định về việc Nhà khoa học bảo trợ không được là người hướng dẫn nghiên cứu sinh của ứng viên.

 • Người hướng dẫn của tôi là Việt Kiều, hiện thầy công tác chính tại nước ngoài nhưng kiêm nhiệm tại một viện nghiên cứu ở Việt Nam thì có được không?

  Người bảo trợ phải là cán bộ cơ hữu của Đơn vị chủ trì nghiên cứu.

 • Tôi công tác trong Quân đội có được tham gia là ứng viên của học bổng không?

  Về phía Quỹ, chúng tôi không phân biệt hoặc có yêu cầu gì về đơn vị công tác, ngành nghề của ứng viên.

 • Kết quả bài báo đăng tại tạp chí khoa học chuyên ngành danh sách SCIE, ISI, SSCI uy tín có bắt buộc Q1 hết không, hay Q2, Q3 vẫn được chấp nhận?

  Bài báo của ứng viên không yêu cầu nhất thiết phải đăng trên tạp chí Q1, nhưng chất lượng của tạp chí sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá hồ sơ ứng viên.

 • Yêu cầu của ứng viên: là tác giả của ít nhất 02 (hai) bài báo đăng trên tạp chí SCIE/SSCI. Thì tác giả ở đây có cần phải là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ hay không hay chỉ cần là đồng tác giả cũng được?

  Ứng viên không nhất thiết phải là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ, tuy nhiên Quỹ khuyến khích các bài báo do ứng viên làm tác giả chính hoặc tác giả liên hệ.

 • Nhà khoa học bảo trợ có cần gửi thư giới thiệu không?

  Ngoài thư giới thiệu của 2 chuyên gia, hồ sơ đăng ký của ứng viên cần có thư giới thiệu của nhà khoa học bảo trợ.

 • Kết quả là bài báo thì có quy định số lượng tác giả trong bài báo hay không? Nếu công trình tôi hợp tác với một đơn vị ở nước ngoài và trong bài báo có các tác giả đó thì có hợp lệ không?

  Quỹ không có quy định số lượng tác giả của bài báo và tiến sĩ có thể hợp tác với các tác giả khác.

 • Bài báo có được 2 tác giả liên hệ (corresponding author) không? Có quy định gì về các corresponding author như phải thuộc đơn vị bảo trợ hay phải là người giám sát nghiên cứu (supervisor) không?

  Quỹ không có quy định về corresponding author của bài báo.

 • Tôi đã có bằng tiến sĩ nhưng tính tới thời điểm nộp hồ sơ, tuổi của tôi đã quá độ tuổi quy định của chương trình (38 tuổi đối với nam, 40 tuổi đối với nữ). Vậy tôi có thể nộp hồ sơ chương trình học bổng sau tiến sĩ không?
  Trong chương trình học bổng sau tiến sĩ, ứng viên cần đáp ứng ít nhất một trong hai điều kiện sau: (i) đã bảo vệ thành công tiến sĩ trong vòng 05 (năm) năm đối với nam và 07 (bảy) năm đối với nữ tính đến thời điểm nộp hồ sơ. (ii) đã có bằng tiến sĩ và có tuổi đời không quá 38 tuổi đối với nam, 40 tuổi đối với nữ.Trường hợp tuổi đời của ứng viên đã vượt quá quy định, ứng viên có thể tham chiếu thời gian bảo vệ thành công tiến sĩ: Nếu không vượt quá 05 (năm) năm đối với nam và 07 (bảy) năm đối với nữ, ứng viên vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký chương trình.
 • Nếu hiện tại tôi đang được nhận học bổng tiến sĩ/sau tiến sĩ của VINIF nhưng chưa hoàn thành. Vậy tôi có được nộp tiếp hồ sơ cho chương trình học bổng sau tiến sĩ không?
  Ứng viên có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký chương trình học bổng sau tiến sĩ.Lưu ý 1: Tổng thời gian hỗ trợ nghiên cứu sau tiến sĩ đối với mỗi ứng viên phụ thuộc vào thời gian nghiên cứu nhưng tối đa không quá 24 tháng.Lưu ý 2: Với những ứng viên đang nhận học bổng sau tiến sĩ được lựa chọn vào danh sách được tài trợ năm tiếp theo, thì cần có thêm điều kiện là kết quả thực hiện thỏa thuận tài trợ năm trước của ứng viên được Hội đồng nghiệm thu đánh giá ĐẠT. Nếu kết quả thực thiện thỏa thuận tài trợ năm trước bị đánh giá không đạt, ứng viên sẽ không được nhận tài trợ.
 • Hiện tại tôi đang được nhận học bổng tiến sĩ/sau tiến sĩ của VINIF. Trường hợp tiếp tục đăng ký tài trợ năm tiếp theo, tôi cần tiếp nối đề tài năm trước hay phải đăng ký một đề tài hoàn toàn mới?
  Ứng viên có thể lựa chọn tiếp tục đề tài năm thứ 1 hoặc đăng ký đề tài mới.
 • Người giới thiệu của tôi là người nước ngoài. Vậy tôi phải sử dụng mẫu thư giới thiệu nào?
  Ứng viên có thể chuyển ngữ mẫu thư giới hiệu sang tiếng Anh để sử dụng.
 • Theo quy định của chương trình, ứng viên phải là tác giả của ít nhất 02 (hai) bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí SCIE/SSCI. Tôi có thể thay thế 02 bài báo SCIE/SSCI bằng sản phẩm nghiên cứu khác không? Ví dụ như bài báo ESCI, bằng sáng chế, v.v.
  Hiện tại chưa có quy định về việc quy định 02 bài báo SCIE/SSCI sang các sản phẩm khác.
 • Tôi có thể có nhiều người giới thiệu hoặc nhiều nhà khoa học bảo trợ được không?
  Chương trình học bổng sau tiến sĩ không giới hạn số lượng thư giới thiệu ứng viên. Tuy nhiên, mỗi ứng viên chỉ được có tối đa 02 nhà khoa học bảo trợ. Trong đó, nhà khoa học bảo trợ số 1 (nhà khoa học bảo trợ chính) phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình được quy định tại đây và là người ký trên các hồ sơ có yêu cầu xác nhận của nhà khoa học bảo trợ.
 • Nếu nhà khoa học bảo trợ đã có tài khoản và đã điền đầy đủ thông tin lý lịch khoa học trên OMS thì ứng viên có thể sử dụng Lý lịch khoa học được in trực tiếp từ hệ thống OMS không hay bắt buộc phải sử dụng mẫu được đăng tải trên website?
  Nhà khoa học bảo trợ có thể sử dụng mẫu khai báo trên hệ thống OMS hoặc mẫu được đăng tải trên website.
 • Năm trước tôi đã khai báo Lý lịch khoa học trên hệ thống OMS. Vậy năm nay nộp hồ sơ, tôi có phải khai báo lại Lý lịch khoa học không?
  Trường hợp có những thông tin trong lý lịch khoa học thay đổi thì ứng viên bắt buộc phải cập nhật.
 • Ứng viên có cần đăng ký số lượng bài báo tối thiểu là bao nhiêu không?
  Không có quy định số lượng bài báo tối thiểu cần đạt. Ứng viên chủ động đăng ký sản phẩm tùy theo năng lực của bản thân.
 • Nếu người giới thiệu là người nước ngoài hoặc người đang sinh sống/đi công tác/làm việc tại nước ngoài và không thể ký tươi trên thư giới thiệu thì thư giới thiệu cần được gửi như thế nào?
  Trường hợp thư giới thiệu không được ký tươi, nhà khoa học bảo trợ cẩn gửi thư giới thiệu trực tiếp về Quỹ thông qua email scholarship@vinif.org.
 • Một ứng viên có thể nộp nhiều hơn 01 hồ sơ đăng ký học bổng sau tiến sĩ hay không?
  Mỗi ứng viên chỉ được nộp duy nhất 01 hồ sơ đăng ký học bổng sau tiến sĩ.
 • Tôi chưa công tác tại cơ quan nào, trong hồ sơ Lý lịch khoa học, phần xác nhận cơ quan công tác thì tôi nên làm như thế nào?
  Trường hợp tiến sĩ chưa công tác tại đâu thì không cần có xác nhận của cơ quan công tác. Tuy nhiên, ứng viên cần lưu ý kiểm tra thật kỹ để đảm bảo thông tin được điền là chính xác. Người điền thông tin sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có rủi ro về sai sót thông tin.
 • Thư giới thiệu có cần dịch sang tiếng Việt hay không?
  Thư giới thiệu chỉ được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Có điều kiện hay quy định cụ thể về đơn vị chủ trì nghiên cứu không?
  Đơn vị chủ trì nghiên cứu cần đáp ứng một số yêu cầu sau: - Là cơ quan, tổ chức có trụ sở tại Việt Nam. - Phải có đủ điều kiện cơ sở vật chất để triển khai nghiên cứu, đồng ý tiếp nhận ứng viên đến thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ và đồng ý hỗ trợ, tạo điều kiện, cho phép ứng viên sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất của đơn vị để triển khai nghiên cứu. - Phải có con dấu riêng và tài khoản ngân hàng riêng.
 • Nếu đơn vị chủ trì nghiên cứu không có mã số thuế thì có thể thay thế bằng thông tin khác được không?
  Trường hợp đơn vị chủ trì nghiên cứu không có mã số thuế thì có thể thay thế bằng Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
 • Trong trường hợp người giới thiệu muốn gửi trực tiếp thư giới thiệu tới Quỹ mà không thông qua ứng viên để bảo mật nội dung thì có được không?
  Người giới thiệu có thể gửi thư trực tiếp về địa chỉ email scholarship@vinif.org.