• Hồ sơ đăng ký học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ có cần nộp cả bản cứng và bản mềm hay không?

  Quỹ VINIF chỉ tiếp nhận bản mềm hồ sơ đăng ký (cả file PDF có ký đóng dấu và file word) qua hệ thống OMS https://oms.vinif.org/.
  Ứng viên chỉ nộp hồ sơ bản cứng khi Quỹ yêu cầu.
  Ứng viên xem hướng dẫn chi tiết theo đường link https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

 • Tôi đang là thành viên của Dự án được Quỹ VINIF tài trợ. Vậy tôi có thể đăng ký học bổng của Quỹ được không?

  Bạn có thể ứng tuyển học bổng và kê khai trong đơn đăng ký bạn đang tham gia dự án được tài trợ bởi Quỹ VINIF. Tuy nhiên, trong cùng một thời điểm, bạn chỉ có thể nhận một khoản tài trợ của VINIF.

 • Tôi được nhận học bổng Thạc sĩ/Tiến sĩ của VINIF. Vậy tôi có được nhận học bổng tương tự của Tổ chức/Cá nhân khác không?

  Trong thời gian đang nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của VINIF, người nhận học bổng không được nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ của các tổ chức, cá nhân khác có giá trị từ 60.000.000 đồng/ 1 năm trở lên.

 • Tôi được nhận học bổng Thạc sĩ/Tiến sĩ của Quỹ VINIF. Vậy tôi có được tham gia và nhận hỗ trợ kinh phí từ các nhóm nghiên cứu không?

  Bạn có thể tham gia và nhận hỗ trợ từ các nhóm nghiên cứu (trừ nhóm nghiên cứu thuộc dự án nhận tài trợ từ VINIF).

 • Tôi có cần kê khai vào hồ sơ đăng ký các thông tin về học bổng đã/đang nhận được, các dự án/đề tài đã/đang tham gia không?

  Bạn nêu đầy đủ các thông tin nhé.

 • Tôi có thể sử dụng chữ ký điện tử được không?

  Bạn có thể sử dụng chữ ký điện tử trong các hồ sơ đăng ký bản mềm (cả file PDF có ký đóng dấu và file word).

 • Tôi có thể dùng biểu mẫu cũ để nộp hồ sơ học bổng năm 2023 được không?

  Bạn dùng các biểu mẫu mới nhất đã được VINIF cập nhật và đăng tải trên website. https://vinif.org/document/bieu-mau-chuong-trinh-hoc-bong-dao-tao-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

 • Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký năm trước, vậy năm nay tôi có cần làm lại hồ sơ không?

  Bạn vẫn cần nộp lại đầy đủ hồ sơ theo như quy định của Chương trình.

 • Tôi có thể bổ sung thêm hồ sơ sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký được không?

  Bạn có thể bổ sung trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Chương trình.

 • Tôi có thể bổ sung nội dung trong kế hoạch học tập sau thời hạn đăng ký được không?

  Không

 • Tôi có thể được nộp hồ sơ trước thời hạn và bổ sung bằng tốt nghiệp ĐH/giấy trúng tuyển sau thời hạn đăng ký được không?

  Ứng viên có thể nộp hồ sơ đăng ký học bổng trước và bổ sung Quyết định trúng tuyển Thạc sĩ/Tiến sĩ trong nước ngay khi có (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm đăng ký học bổng).

 • Tôi có thể nộp học bổng năm tiếp theo trong khi thời gian thực hiện học bổng năm trước đó chưa kết thúc thì có được không?

  Có. Trong trường hợp bạn tiếp tục được tài trợ thì bạn sẽ nhận học bổng mới sau khi kết thúc thời gian thực hiện học bổng trước đó.

 • Vì người giới thiệu đi công tác xa nên tôi không thể xin chữ ký vào Thư giới thiệu thì phải làm như thế nào?

  Giáo viên hướng dẫn/Nhà khoa học bảo trợ gửi thư giới thiệu đến email: scholarship@vinif.org. Nội dung email nêu rõ họ, tên người được giới thiệu và đính kèm thư giới thiệu.

  Hoặc Giáo viên hướng dẫn/Nhà khoa học bảo trợ sử dụng chữ ký điện tử (nếu có).

 • Chương trình học bổng Thạc sĩ có áp dụng với bác sĩ nội trú không?

  Chương trình có áp dụng với bác sĩ nội trú.

 • Tôi theo học tại Cơ sở đào tạo trong nước liên kết với các trường Đại học ở nước ngoài (hoặc các chương trình liên kết đào tạo khác) thì có thể đăng ký học bổng của VINIF được không?

  Bạn có thể tham gia đăng ký học bổng trong trường hợp chương trình liên kết có cấp bằng tốt nghiệp của 01 cơ sở đào tạo trong nước. Bạn sẽ được tài trợ nếu thời gian bạn nhận học bổng là khoảng thời gian bạn học tập tại Việt Nam.

 • Tôi đang tham gia chương trình học tích hợp (học các môn Thạc sĩ trong khi còn học đại học) có thuộc phạm vi cấp học bổng của Quỹ không?

   Có áp dụng.

 • Tôi học tiếp bậc Tiến sĩ mà không cần học bậc Thạc sĩ. Vậy có đủ điều kiện đăng ký xét học bổng bậc Tiến sĩ của Quỹ hay không?

  Bạn có thể đăng ký học bổng Tiến sĩ của Quỹ VINIF.

 • Trong mẫu Đơn đăng ký của chương trình, người đăng ký được yêu cầu điền tên nhà khoa học nhận bảo trợ của Quỹ. Vậy những nhà khoa học này là ai, liệu có danh sách những Nhà Khoa học nhận bảo trợ của Quỹ giúp học viên dễ dàng tra cứu hay không?

  Quỹ không cung cấp danh sách Nhà Khoa học bảo trợ. Nhà Khoa học bảo trợ là người đã có mối liên hệ, hiểu biết về bạn, đánh giá được điểm yếu, điểm mạnh của bạn. Nhà Khoa học bảo trợ có thể là Giáo viên hướng dẫn trong suốt quá trình nghiên cứu của bạn.

 • (1) Yêu cầu 02 thư giới thiệu của các nhà khoa học uy tín vậy bắt buộc là do 02 giáo viên hướng dẫn (GVHD) nghiên cứu sinh viết hay chỉ cần có 02 thư bất kỳ? (2) Và yêu cầu lý lịch khoa học đồng thời của cả 02 GVHD hay chỉ cần lý lịch của 01 GVHD đại diện.

  (1) 01 thư của GVHD và 01 thư của nhà khoa học uy tín khác (có thể là GVHD 2 hoặc nhà khoa học khác).
  (2) Cần có ít nhất lý lịch của 01 GVHD.

 • Nhà khoa học bảo trợ và Người hướng dẫn có thể khác nhau phải không?

   Nhà khoa học bảo trợ và Người hướng dẫn có thể khác nhau.

 • Đối với các giấy tờ công chứng có bắt buộc phải công chứng trong vòng 02 năm trở lại hay không?

  Quỹ không có quy định về thời hạn công chứng.

 • Do chưa có cơ quan công tác nên tôi không thể xin xác nhận của cơ quan, tôi có thể xin xác nhận của nhà khoa học bảo trợ được không ?

  Bạn có thể xin xác nhận của Nhà bảo trợ (Giáo viên hướng dẫn) khi không có xác nhận của cơ quan.

 • Lý lịch khoa học của Giáo viên hướng dẫn có thể dùng mẫu khác với quy định của Quỹ được không?

  Bạn có thể sử dụng mẫu của Quỹ hoặc dùng mẫu khác có nội dung tương đương (đảm bảo có đủ các nội dung chính như mẫu của Quỹ).