• Tại thông tin chung, tôi không chọn được ngành học/lĩnh vực/Cơ sở đào tạo

  Bạn click vào ô cần điền và gõ từ khóa của ngành học/lĩnh vực/Cơ sở đào tạo. Trong trường hợp không có sẵn tên, bạn gửi tên ngành học/lĩnh vực/Cơ sở đào tạo đến email scholarship@vinif.org để Quỹ bổ sung lên hệ thống.

 • Mã số trên hệ thống không trùng với mã Thỏa thuận đã ký mặc dù dùng đúng địa chỉ email

  Mã số trên hệ thống phần mềm đang chạy tự động và không ảnh hưởng gì đến mã số trên Thỏa thuận tài trợ mà bạn đã ký.

 • Tôi đã tạo tài khoản để đăng ký đề tài trên hệ thống OMS của VinIF. Vậy làm thế nào để tôi thay đổi cập nhật thông tin email mới vào hồ sơ của tôi trên hệ thống OMS và vẫn giữ được thông tin và lý lịch khoa học trên tài khoản hiện tại?

  Bạn gửi địa chỉ email cũ đã đăng ký trên hệ thống OMS và email mới muốn thay thế, Quỹ sẽ cập nhật lại thông tin email của bạn.

 • Nếu Quyết định trúng tuyển của tôi đến tầm tháng 10 mới có, tôi bổ sung nội dung này trên phần mềm trực tuyến sau thời hạn đăng ký được không?

  Bạn có thể gửi bổ sung Quyết định trúng tuyển qua email scholarship@vinif.org (chậm nhất trước ngày 10/12 năm đăng ký học bổng) và Quỹ sẽ cập nhật lên hệ thống.