Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước

Bạn có thể tìm hiểu thông tin và các biểu mẫu về chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các link sau

Bạn chỉ cần ghi thông tin Nơi nhận: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn, Tầng 9, Toà nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.

Có. Bạn gửi 1 bộ hồ sơ đầy đủ theo như quy định trên Website của Quỹ tại link: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

Có. Trong trường hợp bạn tiếp tục được cấp học bổng thì Quỹ sẽ ký Thỏa thuận tài trợ mới sau khi kết thúc Thỏa thuận tài trợ cũ.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký của bạn không xin được dấu và chữ ký:

  • Bạn chỉ cần nộp trước hồ sơ đăng ký bản mềm (chưa có dấu và chữ ký) qua hệ thống OMS và qua email scholarship@vinif.org.
  • Đối với thư giới thiệu: người giới thiệu ứng viên gửi thư giới thiệu đến email: scholarship@vinif.org. Trong email nêu rõ họ, tên người được giới thiệu và đính kèm thư giới thiệu.

Về hồ sơ bản cứng: nếu bạn được lựa chọn vào danh sách xem xét tài trợ thì Quỹ sẽ yêu cầu ứng viên bổ sung đầy đủ bản cứng có dấu và chữ ký.

Chương trình có áp dụng với bác sĩ nội trú.

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước của Quỹ VINIF hỗ trợ các học viên đang theo học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước. Khi các trường Đại học trong nước có liên kết với các trường Đại học ở nước ngoài, Quỹ sẽ tài trợ cho trường hợp bạn tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ của các trường Đại học ở Việt Nam. Thời gian nhận học bổng là khoảng thời gian bạn học tập ở Việt Nam, không phải thời gian bạn đang học/thực tập ở nước ngoài.

Bạn đủ điều kiện để đăng ký học bổng Tiến sĩ trong nước của Quỹ VINIF.

Ứng viên theo học hệ 3 năm tập trung hay hệ 4 năm không tập trung đều đủ điều kiện tham gia xét chọn.

Quỹ VINIF không quy định việc Học viên cao học/Nghiên cứu sinh không được nhận các nguồn tài trợ khác.

Có. Ứng viên có thể nộp hồ sơ đăng ký học bổng trước và bổ sung Bằng tốt nghiệp/Quyết định trúng tuyển Thạc sĩ trong nước ngay khi có (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm đăng ký học bổng).

Trong trường hợp bạn tốt nghiệp chậm, bạn có thể nộp hồ sơ học bổng trước cùng với bảng điểm (điểm tất cả các môn đến thời điểm hiện tại), sau đó bổ sung bảng điểm chính thức và bằng tốt nghiệp ngay khi có (trước ngày 10/12 của năm đăng kí hồ sơ).

Quỹ có 02 mẫu thuyết minh, mẫu 3a.VINIF-HB-ThS-KHHT dành cho ứng viên đăng ký học bổng Thạc sĩ, mẫu 3.b.VINIF-HB-TS-TMDC dành cho ứng viên đăng ký học bổng Tiến sĩ.
Bạn xem mẫu 3.a, trong mẫu này, ứng viên chỉ nêu: (1) Định hướng, kế hoạch học tập và nghiên cứu; (2) Dự kiến kết quả.

Tất cả các tiêu chí và biểu mẫu của chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ đã được công khai trên trang web của Quỹ và không có tiêu chí nào khác. Bạn có thể tham khảo tại website https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

Quỹ không cung cấp danh sách Nhà khoa học bảo trợ. Nhà khoa học bảo trợ là người đã có mối liên hệ, hiểu biết về bạn, đánh giá được điểm yếu, điểm mạnh của bạn. Nhà khoa học bảo trợ có thể là Giáo viên hướng dẫn trong suốt quá trình nghiên cứu của bạn.

Thư giới thiệu là một trong những yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ đăng kí.

Đúng vậy. Nhà khoa học bảo trợ và Người hướng dẫn cũng có thể là một.

(1) 01 thư của thầy hướng dẫn và 01 thư của nhà khoa học uy tín khác (có thể là thầy hướng dẫn 2 hoặc nhà khoa học khác).
(2) Ít nhất lý lịch của 01 thầy hướng dẫn hoặc nhiều hơn.

Bạn có thể sử dụng mẫu của Quỹ hoặc dùng mẫu khác có nội dung tương đương (đảm bảo có đủ các nội dung chính như mẫu của Quỹ).

Bạn có thể nộp bản sử dụng chữ ký điện tử.

Bạn có thể xin xác nhận của Nhà bảo trợ (Giáo viên hướng dẫn) khi không có xác nhận của cơ quan.

Quy chế đại học chính quy có hệ quy đổi 10 – 4. Ứng viên phải đạt từ khoảng 2.5 – 4.0.

Số lượng bài báo quốc tế có ghi trích dẫn tài trợ từ Quỹ sẽ được căn cứ theo Thuyết minh đề cương/Kế hoạch học tập, nghiên cứu của bạn khi ký thỏa thuận tài trợ.

Quỹ không có quy định về thời hạn công chứng.

Năm nay, trong danh mục hồ sơ đăng kí chương trình học bổng Thạc sĩ, Quỹ không yêu cầu nộp Giấy xác nhận thời gian còn lại của khóa học. Tuy nhiên, Quỹ yêu cầu nộp một trong hai giấy tờ sau:

  • Bản sao công chứng Quyết định trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước ngay khi có (chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm đăng ký học bổng).
  • Văn bản xác nhận là học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước, trong đó thể hiện thời gian bắt đầu và kết thúc khóa học (ứng viên nộp văn bản này trong trường hợp quyết định trúng tuyển không thể hiện rõ tháng, năm bắt đầu và kết thúc khóa học).

(1) Bạn có thể sử dụng lý lịch khoa học năm 2020 nếu người hướng dẫn của bạn chưa thay đổi thông tin.
(2) Về báo cáo học tập, bạn có thể sử dụng bản báo cáo 6 tháng nếu chưa có thêm thông tin mới về quá trình học tập của bạn.

Thỏa thuận tài trợ kết thúc sau 1 năm kể từ ngày ký.

Đầu tiên, bạn cần kiểm tra tất cả các trường điền thông tin có gắn dấu (*), những trường này không được để trống.
Bạn có thể xóa cookies và cache của trình duyệt web trước khi thao tác hoặc thao tác trên máy khác.
Trường hợp bạn đã bấm “lưu lại” khi thực hiện các thao tác như trên nhưng thông tin vẫn không thay đổi, bạn có thể gửi password tài khoản của bạn để Quỹ hỗ trợ bạn.

Tại mục Quá trình đào tạo: Bạn điền quá trình học Đại học và quá trình đang học Thạc sĩ cho đến thời điểm hiện tại. Tại mục Quá trình công tác: Bạn điền các công việc của bạn tính đến thời điểm hiện tại. Ứng viên có thể cập nhật lại thông tin lý lịch nếu có thay đổi hay kết thúc học tập/công tác.

Ứng viên gửi tên ngành học/lĩnh vực đến email Scholarship@vinif.org để Quỹ bổ sung lên hệ thống.

Mã số trên hệ thống phần mềm đang chạy tự động và không ảnh hưởng gì đến mã số trên Thỏa thuận mà bạn đã ký.

Quỹ sẽ gửi thông báo đến các bạn theo từng đợt (tùy thuộc vào ngày ký trên Thỏa thuận tài trợ),

Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày ký Thỏa thuận tài trợ. Tuy nhiên, đối với các trường hợp chưa có điểm học tập thì bạn nộp đơn xin gia hạn và báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu đến thời điểm báo cáo, trong đó dự kiến thời gian hoàn thành các kết quả đã đăng ký.

Bạn có thể xin xác nhận của Khoa hoặc của Phòng Đào tạo.

Bạn có thể xin nhận xét của Giáo viên hướng dẫn vào trong Báo cáo hoặc xin thư nhận xét riêng.

Quỹ không yêu cầu bạn phải trình bày các minh chứng theo một khuôn mẫu. Tuy nhiên, bạn cần phải đưa ra các minh chứng (ví dụ như: bảng điểm có dấu, luận văn, bài báo,…) để chứng minh bạn đã học tập, nghiên cứu nghiêm túc trong thời gian nhận học bổng và những điều bạn nêu trong báo cáo là đúng với thực tế.

(1) Bạn ghi lời cảm ơn trong phần “Lời cảm ơn” (Acknowledgement) của bài báo.
(2) Lời cảm ơn bạn ghi cho cả 2 trường hợp.

Có. Bạn nộp báo cáo kèm theo đơn xin gia hạn. Trong báo cáo bạn cần:

  • Nêu rõ các kết quả đã đạt được đến thời điểm hiện tại kèm theo minh chứng và các kết quả chưa đạt được theo như kế hoạch đã đề ra trong thuyết minh.
  • Kế hoạch học tập, nghiên cứu trong thời gian tới.
  • Xác nhận của nhà bảo trợ (hay giáo viên hướng dẫn).

Và đơn gia hạn cũng cần có xác nhận của nhà bảo trợ.

Load More