HỘI THẢO KỶ NIỆM 5 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP

Thời gian:
26/7/2023 – 27/7/2023
Địa điểm:
Hà Nội
Hình thức:
Trực tiếp và trực tuyến
Nội dung:

26/07/2023 – 27/07/2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin