Sự kiện

2023
Tháng 08
24
CÁC BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhằm lan tỏa tinh thần nghiên cứu, phát triển bền vững của UNESCO, thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác đến đông đảo các nhà nghiên cứu trẻ trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn hóa, lịch sử…, Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học UNESCO (ICRTM), Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Quỹ đổi mới sáng tạo VINIF tổ chức sự kiện “Các Bài giảng đại chúng về Phát triển bền vững” với thông tin như sau: Tên sự kiện: Các bài giảng […]

2023
Tháng 07
26
Hội thảo Kỷ niệm 5 năm hoạt động của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Trao chứng nhận cho các dự án khoa học công nghệ, văn hóa lịch sử đã nghiệm thu. Báo cáo về tác động xã hội và ý nghĩa của các Chương trình tài trợ với sự phát triển của khoa học công nghệ và đóng góp cho đất nước. Tổng quan các kết quả nổi bật từ hơn 100 dự án, các công trình nghiên cứu chọn lọc trong giai đoạn 2019-2023. Tổng quan các kết quả nổi bật của hơn 1000 nhà khoa học trẻ nhận học bổng của Quỹ từ 2019-2023. Tri ân đóng góp của Hội đồng […]

2023
Tháng 06
19
Trường Hè Quốc tế năm 2023: Lý thuyết Xác suất trong không gian nhiều chiều và ứng dụng

💥Thời gian: 05 ngày, từ 19/06/2023 đến 23/06/2023 💥Địa điểm: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 🎯Mục đích: Trường Hè Quốc tế năm 2023 nhằm cung cấp cho các nhà khoa học trẻ những kiến thức cơ bản và cập nhật về Lý thuyết xác suất trong không gian nhiều chiều. Thông qua các hoạt động, người tham gia sẽ được tiếp cận với những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực này và có cơ hội kết nối với các khách mời, diễn giả […]

2023
Tháng 05
18
Ngày Khoa học Công nghệ: Khoa học mở dưới các góc nhìn

Hưởng ứng tinh thần của UNESCO nhằm lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong cộng đồng, Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM) phối hợp với Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP), Trung tâm Thông tin – Tư liệu và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “KHOA HỌC MỞ DƯỚI CÁC GÓC NHÌN” Sự kiện với sự tham gia của các giáo sư uy tín, các chuyên gia hoạch định chính sách từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền […]

2023
Tháng 05
18
Ngày Khoa học Công nghệ: Khoa học mở dưới các góc nhìn

Hưởng ứng tinh thần của UNESCO nhằm lan tỏa nhận thức về khoa học mở trong cộng đồng, Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM) phối hợp với Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP), Trung tâm Thông tin – Tư liệu và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “KHOA HỌC MỞ DƯỚI CÁC GÓC NHÌN” Sự kiện với sự tham gia của các giáo sư uy tín, các chuyên gia hoạch định chính sách từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền […]