News and Events

Lễ ra mắt Câu lạc bộ VINIF Alumni

Sau 03 năm thành lập, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đã trao gần 800 suất học bổng Thạc

Sau 03 năm thành lập, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đã trao gần 800 suất học bổng Thạc

Dự án Mạng quang tử silicon trên chip điều khiển được thông qua trí tuệ nhân tạo

Dự án Mạng quang tử silicon trên chip điều khiển được thông qua trí tuệ nhân tạo (Chủ nhiệm dự

Dự án Mạng quang tử silicon trên chip điều khiển được thông qua trí tuệ nhân tạo (Chủ nhiệm dự

Dự án Fi-Mi và những kết quả ấn tượng

Dự án 𝐅𝐢-𝐌𝐢: Hệ thống di động quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ

Dự án 𝐅𝐢-𝐌𝐢: Hệ thống di động quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ

Bài giảng của GS. Vũ Hà Văn và GS. Nguyễn Hữu Hội tại Random Matrix EurAsia 2022

1. Bài giảng: A universality result for the cokernel of random integral matrices Diễn giả: GS. Nguyễn Hữu Hội, Đại

1. Bài giảng: A universality result for the cokernel of random integral matrices Diễn giả: GS. Nguyễn Hữu Hội, Đại

ĐỒNG HÀNH – ĐỘT PHÁ – LAN TỎA: DẤU ẤN VINIF 2021

Trở thành Quỹ tư nhân ĐẦU TIÊN tài trợ Học bổng Sau Tiến sĩ tại Việt Nam Tài trợ 20

Trở thành Quỹ tư nhân ĐẦU TIÊN tài trợ Học bổng Sau Tiến sĩ tại Việt Nam Tài trợ 20

KH&CN Việt Nam: Năm điểm nhấn năm 2021

Với sự tư vấn và đóng góp của nhiều nhà khoa học, báo KH&PT đã chọn ra năm sự kiện

Với sự tư vấn và đóng góp của nhiều nhà khoa học, báo KH&PT đã chọn ra năm sự kiện