News and Events

Nếu đi chậm, Việt Nam có thể “lỡ tàu” cách mạng 4.0

GS Vũ Hà Văn – Đại học Yale (Mỹ), là nhà Toán học Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu

GS Vũ Hà Văn – Đại học Yale (Mỹ), là nhà Toán học Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu

Hội thảo ứng dụng dược lý học di truyền trong lâm sàng

Dược lý học di truyền là lĩnh vực nghiên cứu về cơ chế tương tác giữa thuốc và các gen

Dược lý học di truyền là lĩnh vực nghiên cứu về cơ chế tương tác giữa thuốc và các gen

GS. Duncan Haldane: “Các bạn không cần là một “thiên tài” như Albert Einstein…”

Chiều ngày 19/7, tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Giáo sư Duncan Haldane, nhà

Chiều ngày 19/7, tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Giáo sư Duncan Haldane, nhà

Giáo sư Vũ Hà Văn: “Tôi vẫn đang đi tìm bài toán của riêng mình”

“Tôi cũng không hẳn là muốn viết về một cái gì đấy xã hội đang xôn xao, mà có thể

“Tôi cũng không hẳn là muốn viết về một cái gì đấy xã hội đang xôn xao, mà có thể

Chúc mừng 02 nhà khoa học giành giải Tạ Quang Bửu năm 2022

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng thường niên của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng thường niên của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ

Tài trợ Giải thưởng Tạ Quang Bửu – thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học chất lượng cao

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là Giải thưởng thường niên của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là Giải thưởng thường niên của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ