News and Events

Các bài giảng đại chúng trong hội thảo: “Tài nguyên thiên nhiên, những biến đổi ở quy mô toàn cầu và tác động đến Việt Nam”

​ Ngày 22/5/2024, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) và Quỹ VinIF đồng tổ chức

​ Ngày 22/5/2024, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) và Quỹ VinIF đồng tổ chức

Sự kiện văn hóa: Chung kết cuộc thi Breakdance Quốc tế ““Saigon Breaking Battle – Đường tới Paris 2024”

Sự kiện Cuộc thi “Saigon Breaking Battle – Đường tới Paris 2024” do Viện Pháp tại TP.HCM / Institut français

Sự kiện Cuộc thi “Saigon Breaking Battle – Đường tới Paris 2024” do Viện Pháp tại TP.HCM / Institut français

Smart Cem – Dự án Khoa học công nghệ với thành tựu nghiên cứu mới

Dự án do Quỹ VinIF tài trợ: “Smart CEM – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị

Dự án do Quỹ VinIF tài trợ: “Smart CEM – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị

Nhà khoa học nổi bật trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Đại học Đà Nẵng

ĐH Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia với đội ngũ cán bộ, giảng viên gần 2.600

ĐH Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia với đội ngũ cán bộ, giảng viên gần 2.600

Thông báo xét chọn Giải thưởng: Gương mặt VINIF Alumni tiêu biểu 2024

🎈 Câu lạc bộ VinIF Alumni được thành lập năm 2022 với mục tiêu kết nối và xây dựng thế

🎈 Câu lạc bộ VinIF Alumni được thành lập năm 2022 với mục tiêu kết nối và xây dựng thế

19 bài báo Q1, Q2 được các Postdoc của Quỹ VINIF công bố trong tháng 4/2024

Chương trình học bổng sau tiến sĩ trong nước được Quỹ VINIF triển khai từ năm 2021 nhằm mục tiêu

Chương trình học bổng sau tiến sĩ trong nước được Quỹ VINIF triển khai từ năm 2021 nhằm mục tiêu