News and Events

Chúc mừng các nhà khoa học trẻ dành giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng lần thứ 20

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2023 (năm thứ 20) thu hút hàng ngàn tài năng

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2023 (năm thứ 20) thu hút hàng ngàn tài năng trẻ Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc cũng như các bạn trẻ đang học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài tham gia. Năm nay, 10 ứng

Đọc thêm
Dự án KHCN do VINIF tài trợ: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm năng lượng tiêu thụ của các tòa nhà hướng đến phát triển bền vững” nghiệm thu thành công

Dự án KHCN do Quỹ VINIF tài trợ: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm năng lượng

Dự án KHCN do Quỹ VINIF tài trợ: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm năng lượng

Dự án khoa học công nghệ: “Tối ưu hóa quá trình chế tạo dự trên dữ liệu từ mô phỏng vật lý” nghiệm thu thành công

📌 Dự án KHCN do Quỹ VINIF tài trợ: “Tối ưu hóa quá trình chế tạo dựa trên dữ liệu

📌 Dự án KHCN do Quỹ VINIF tài trợ: “Tối ưu hóa quá trình chế tạo dựa trên dữ liệu

Chúc mừng các nhà khoa học trẻ dành giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả cầu vàng lần thứ 20

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2023 (năm thứ 20) thu hút hàng ngàn tài năng

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2023 (năm thứ 20) thu hút hàng ngàn tài năng

Dự án khoa học công nghệ: “Fi-Mi – Hệ thống di động quan trắc và dự đoán chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo” nghiệm thu thành công

CHÚC MỪNG DỰ ÁN KHCN NGHIỆM THU THÀNH CÔNG: “FI-MI – HỆ THỐNG DI ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ DỰ ĐOÁN

CHÚC MỪNG DỰ ÁN KHCN NGHIỆM THU THÀNH CÔNG: “FI-MI – HỆ THỐNG DI ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ DỰ ĐOÁN

Robot có thể học suốt đời không?

Một trong những khát vọng lớn của ngành Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là tạo ra các máy móc (robot)

Một trong những khát vọng lớn của ngành Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là tạo ra các máy móc (robot)

Thương mại hóa sản phẩm Khoa học công nghệ từ dự án do VINIF tài trợ

Giải pháp công nghệ hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng cho các ngành sản xuất công nghệ

Giải pháp công nghệ hàn nối kim loại tấm mỏng và siêu mỏng cho các ngành sản xuất công nghệ