DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH NHẬN HỌC BỔNG TIẾN SĨ NĂM 2019

TT Họ và tên Chuyên ngành Đơn vị đào tạo
1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
1 Phạm Quốc Hậu Hóa học Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM
2 Nguyễn Hoàng Linh Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM
3 Trà Nguyễn Quỳnh Nga Tài nguyên môi trường Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM
4 Đỗ Ngọc Phúc Châu Công nghệ sinh học Trường Đại học Quốc tế- Đại học Quốc gia Tp.HCM
5 Trần Thị Kim Tài nguyên môi trường Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia Tp.HCM
6 Hoàng Thị Phương Chi Môi trường đất và nước Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
7 Lê Phước Hải Toán ứng dụng Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
8 Nguyễn Trường Hải Hóa hữu cơ Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
9 Lê Thị Phương Ngân Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
10 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Y học Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
11 Huỳnh Thanh Toàn Toán Ứng Dụng Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
12 Đỗ Ngọc Yến Toán học Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
13 Mai Văn Thanh Tâm Hóa lý thuyết và Hóa Lý Trường Đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia Tp.HCM
2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM
1 Trần Thị Thúy Phượng Y khoa Trường đại học Y dược Tp.HCM
2 Mai Thành Tấn Hóa dược Trường đại học Y dược Tp.HCM
3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
1 Huỳnh Quốc Khanh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Đại học Cần Thơ
2 Lê Văn Phong Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ
4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
1 Võ Đức Thịnh Tiến sĩ Trường Đại học Đồng Tháp
5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
1 Trần Thị Phương Anh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
2 Nguyễn Văn Điền Điện tử viễn thông Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
3 Hồ Đức Tâm Linh Điện tử viễn thông Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
4 Đoàn Viết Long Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
5 Trần Thị Ngọc Thư Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
6 Đặng Thanh Long Công nghệ sinh học Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
6 ĐẠI HỌC HUẾ
1 Kiểu Thị Huyền Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2 Bùi Thi Chính Động vật học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
3 Võ Thị Tuyết Vi Vật lý lý thuyết và Vật lý toán Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
4 Phùng Thị Bích Hòa Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
5 Lê Thị Thanh Nhi Hóa Lý Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
6 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
1 Nguyễn Ngọc Trí Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn
8 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1 Vũ Thị Lan Anh Môi trường Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội
2 Trần Thị Hà Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội
3 Hoàng Văn Hiệp Thạch học Khoáng vật và Địa hoá Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội
4 Nguyễn Thị Lê Na Hóa sinh học Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội
5 Phạm Đình Nguyện Cơ học kỹ thuật và tự động hóa Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội
6 Phạm Văn Thành Kỹ thuật điện tử Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội
7 Nguyễn Thọ Thông Hệ thống thông tin Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội
9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
1 Vũ Anh Đào Kỹ thuật Điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Nguyễn Văn Hiên Công nghệ thông tin và truyền thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
3 Dương Tấn Nghĩa Điện tử viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
4 Bùi Hải Phong Khoa học Máy tính Viện Nghiên cứu Quốc tế Mica, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
5 Nguyễn Tiến Sáng Kỹ thuật nhiệt Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
6 Nguyễn Thị Tâm Khoa học Máy tính Viện công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
7 Vũ Ngọc Thủy Kỹ thuật môi trường Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội
8 Trần Ngọc Tiến Cơ khí chế tạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
9 Giáp Thị Thùy Trang Vật lý tin học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
10 Doãn Anh Tuấn Kỹ Thuật Hóa Học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
10 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
1 Đỗ Trung Anh Điện tử viễn thông Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
3 Dương Quang Duy Kỹ thuật điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
4 Đặng ngọc Hùng Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
5 Vũ Hoài Nam Kỹ thuật máy tính Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
6 Nguyễn Thị Thanh Thủy Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
1 Lê Việt Hùng Kỹ thuật vật liệu Trường Đại học Xây dựng Hà nội
2 Nguyễn Trần Hiếu Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà nội
12 HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
1 Lê Tuấn Anh Sinh thái và tài nguyên  Học viện Khoa học và Công nghệ
2 Thân Quốc An Hạ Nông nghiệp Học viện Khoa học và Công nghệ
3 Hồ Thị Oanh Hóa học Học viện Khoa học và Công nghệ
4 Tống Anh Tuấn Công nghệ thông tin Học viện Khoa học và Công nghệ
13 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
1 Ngô Tấn Phúc Toán học Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt nam
2 Lê Ngọc Thùy Trang Công nghệ sinh học Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
14 VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM
  Hà Lan Anh Hóa phân tích Viện năng lượng nguyên tử Việt nam
15 VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108
1 Lê Trung Hiếu Y khoa Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược Lâm sàng 108
16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1 Bùi Thị Quỳnh Anh Xây dựng giao thông Trường Đại học Giao thông vận tải
2 Nguyễn Đức Minh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường đại học Giao thông vận tải
3 Trịnh Hoàng Sơn Xây dựng giao thông Trường Đại học Giao thông vận tải
17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 1
1 Kiều Trung Thủy Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà nội 1
18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
1 Cao Đức Hạnh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trường Đại học Hàng hải Việt nam
2 Nguyễn Thanh Vân Điện tử viễn thông Trường Đại học Hàng hải Việt nam
19 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
1 Lý Việt Anh Kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên