DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC NHẬN HỌC BỔNG THẠC SĨ NĂM 2019

TT Họ và tên Chuyên ngành Đơn vị đào tạo
1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
1 Nguyễn Thanh Toàn Khoa học máy tính Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM
2 Nguyễn Thị Thùy Dương   Kỹ thuật Môi trường  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM
3 Lê Khánh Thiên Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, - Đại học Quốc gia Tp.HCM
4 Nguyễn Hồng Hải   Tài nguyên môi trường Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp.HCM
5 Phan Anh Luân   Vật lý lý thuyết và Vật lý toán ĐH Khoa học tự nhiên Tp. HCM
6 Phạm Thị Chi Khoa học  vật liệu Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
7 Võ Hồ Việt Khoa   Khoa học máy tính Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
8 Đỗ Trọng Lễ Khoa học máy tính Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
9 Lê Thanh Hòa Công nghệ sinh học Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp.HCM
10 Võ Thu Nga Công nghệ Sinh học Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp.HCM
2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM
1 Nguyễn Trương Phương Thảo Công nghệ dược phẩm Trường Đại học Y dược Tp.HCM
3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
1 Nguyễn Vũ Đức Thịnh Tài nguyên môi trường Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
1 Trần Gia Huy   Công nghệ sinh học Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Công Nghệ Sinh Học, Trường ĐH Cần Thơ
2 Nguyễn Hoàng Sơn Kỹ thuật hóa học  Trường Đại học Cần Thơ
5 ĐẠI HỌC HUẾ
1 Lê Phước Hoàng Y Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
2 Nguyễn Hữu Chí Tư   Môi trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
3 Đỗ Quang Tâm   Vật lý lý thuyết và vật lý toán Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
4 Lê Hoàng Duy Minh Công nghệ sinh học Trường Đại học Huế
5 Tôn Nữ Mỹ Phương   Hóa học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
1 Trà Quốc Anh Toán Trường Đại học Quy Nhơn
2 Trần Ngọc Thanh Toán Trường Đại học Quy Nhơn
3 Nguyễn Thiên Huy Toán Trường Đại học Quy Nhơn
4 Võ Thị Thu Hà Vật lý Trường Đại học Quy Nhơn
5 Nguyễn Trường An   Hóa lý thuyết và Hóa lý Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn
6 Lê Thị Bích Trâm   Trường Đại học Quy Nhơn
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Hóa lý thuyết và Hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn
8 Đinh Mỹ Ngọc Trâm   Trường Đại học Quy Nhơn
9 Ngô Văn Tâm Khoa học máy tính Trường Đại học Quy Nhơn
10 Lê Tôn Hoàng Long Kỹ thuật viễn thông Trường Đại học Quy Nhơn
11 Châu Hùng Cường Hóa lý thuyết và Hóa lý Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn
7 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
1 Lưu Trọng Thông Kỹ thuât Hóa học Trường Đại học Đà Nẵng
8 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
4 Nguyễn Trọng Tâm   Vật lý (Quang học)  Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia  Hà Nội
5 Phạm Thị Hương Quỳnh   Di truyền Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia  Hà Nội
6 Vương Quang Huy   Điện tử-Viễn thông Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
7 Đỗ Thảo Thuyến Hóa học Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia  Hà Nội
8 Đào Thị Hường Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia  Hà Nội
9 Nguyễn Ngọc Huyền  Khoa học vật liệu Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
10 Phạm Vũ Đông  Tài nguyên môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
1 Lê Văn Tuyến   Kỹ thuật hóa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Nguyễn Thị Thanh Kỹ thuật hóa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
3 Trần Thị Hiền    Công nghệ sinh học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
4 Phạm Đức Chinh Hóa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
5 Phan Thị Thu Hiền Kỹ thuật Y sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
6 Vũ Anh Đức   Kỹ thuật Y sinh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Điện tử - Viễn thông
7 Hoàng Thị Luyến   Kỹ thuật Y sinh Viện Điện tử-Viễn thông, Trường ĐH Bách Khoa HN
8 Nguyễn Tiến Khang Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
9 Nguyễn Hoàng Việt   Cơ điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
10 Vũ Hồng Sơn Điện tử-Viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
11 Hoàng Huyền Trang Điện tử viễn thông Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
12 Nguyễn Văn Hùng Tự động hóa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
13 Đỗ Ngọc Quý   Điện - Điện tử Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
14 Nguyễn Văn Sơn   Khoa học dữ liệu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
15 Phùng Thị Thanh Trúc   Công nghệ thực phẩm Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
10 VIỆN TOÁN HỌC
1 Trần Huyền Trang Toán ứng dụng Cao học quốc tế - Toán Ứng Dụng - Viện IM
2 Vũ Hồng Sơn Toán ứng dụng Cao học quốc tế - Toán Ứng Dụng - Viện IM
3 Nguyễn Thị Trang Toán ứng dụng Cao học quốc tế - Toán Ứng Dụng - Viện IM
4 Nguyễn Thị Thu Huyền Toán ứng dụng Cao học quốc tế - Toán Ứng Dụng - Viện IM
5 Nguyễn Thanh Loan Toán ứng dụng Cao học quốc tế - Toán Ứng Dụng - Viện IM
6  Đỗ Thị Thùy Toán ứng dụng Cao học quốc tế - Toán Ứng Dụng - Viện IM
7 Trần Hoàng Sơn Toán học Cao học quốc tế - Toán Ứng Dụng - Viện IM
8 Võ Quốc Bảo Toán học Cao học quốc tế - Toán Ứng Dụng - Viện IM
11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
1 Nguyễn Thị Thanh Thảo   Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà nội
12 ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
1 Phan Kế Sơn    Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
2 Phạm Minh Trang   Tài nguyên môi trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
13 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
1 Lê Khắc Nhuận   Toán Khoa Toán, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam
14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y
1 Nguyễn Thị Hiền   Y tế công cộng Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội
2 Nguyễn Phương Chi   Y tế công cộng (CT Thạc sĩ quốc tế) Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội
3 Lê Thị Ngọc Anh   Y tế công cộng  Trường Đại học Y Hà Nội
4 Hoàng Linh Chi   Y tế công cộng Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội
5 Phạm Quang Hải Y học Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội
15 VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP VỀ TOÁN
1 Nguyễn Bảo Ngọc Toán học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
2 Nguyễn Văn Đức   Toán học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
3 Phạm Ngọc Thành Công   Toán học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
4 Tạ Văn Chiến   Toán học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán