List of conference sponsors

Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2021)

REV-ECIT 2021 với chủ đề chủ đề “Made in Việt Nam, Tư duy đổi mới và Thực tiễn sáng tạo”

Hội nghị quốc tế về Khoa học Máy và Cơ cấu khu vực Châu Á (Asian MMS)

THE IFTOMM ASIAN MECHANISMS AND MACHINE SCIENCE CONFERENCE (ASIAN MMS) Hội nghị Khoa học Máy và Cơ cấu khu vực

Hội thảo về tiếng Việt và Xử lý Giọng nói (VLSP 2021)

Từ năm 2020, Câu lạc bộ VLSP (VLSP – Vietnamese Language and Speech Processing) đã chính thức thành lập như

Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 4: Hội nghị Sinh học 2021

Ngày 13/12/2021, nhân Hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 17 năm 2021 tại Bình Định, Hội khoa học

Hội thảo khoa học quốc tế về “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo giáo viên” lần thứ hai – ILITE 2

Tên chủ đề Hội thảo năm 2021: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục