Quy định, biểu mẫu

Phần mềm quản lý các chương trình tài trợ của Quỹ VinIF http://oms.vinif.org dành riêng cho các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, các nghiên cứu sinh, học viên cao học đăng kí và quản lý hồ sơ của mình với những tính năng sau:

  • Đăng kí các đề xuất thuộc Chương trình tài trợ Dự án Khoa học và Công nghệ, Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước, Chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ và Chương trình Hội nghị, hội thảo;
  • Đánh giá xét chọn, nghiệm thu các dự án, học bổng, đề án,…(chức năng này dành cho các chuyên gia);
  • Quản lý quá trình thực hiện các dự án, học bổng, đề án, hội nghị, hội thảo.

Nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, các nghiên cứu sinh, học viên cao học tham khảo cách sử dụng phần mềm qua video hướng dẫn (link xem video) hoặc qua các tài liệu dưới đây:

TTTên biểu mẫu và tài liệuKý hiệu
1 Hướng dẫn khai báo lý lịch khoa học
2 Hướng dẫn đăng kí và quản lý dự án Khoa học và Công nghệ
3 Hướng dẫn đăng kí và quản lý đề án hợp tác đào tạo Thạc sĩ
4 Hướng dẫn đăng kí và quản lý hồ sơ học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước
5 Hướng dẫn Chuyên gia đánh giá