Danh sách tài trợ hội nghị hội thảo

Các Hội nghị, Hội thảo tổ chức và tài trợ

Hội nghị khoa học Việt Nam về các Khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ nhất (VCEES-2021)

Ngày 6/12/2021, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với

Hội nghị Quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 15 về công nghệ máy tính và truyền thông

(The 15th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies – https://rivf.net/#/) Hội nghị quốc tế thường niên tại Việt

Hội thảo khoa học quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ II (ICCE 2021):

Hội thảo Khoa học Quốc tế văn hóa và giáo dục lần thứ II (ICCE 2021) với chủ đề “Giáo

Hội nghị Quốc tế về Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano lần thứ 10 (IWAMSN 2021)

Ngày 4 đến 6/11/2021 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học

Hội thảo quốc tế – Trí tuệ nhân tạo và con người: những tác động đa chiều của một cuộc cách mạng công nghệ

Ngày 21/10/2021, Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2021)

Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (Hội nghị