Danh sách tài trợ hội nghị hội thảo

Các Hội nghị, Hội thảo tổ chức và tài trợ

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN)

AI4VN là sự kiện thường niên. Sau hai năm tổ chức, sự kiện thu hút quan tâm của đông đảo

Hội nghị RIVF 2020 (lần thứ 14)

Hội nghị RIVF 2020 (lần thứ 14) được tổ chức vào ngày 14-15/10/2020 tại RMIT Việt Nam, Thành phố HCM. Tương lai công nghệ

Hội nghị khoa học quốc gia FAIR 2020 diễn ra tại Trường Đại học Nha Trang

Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (Hội nghị