Hội thảo Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt lần thứ 10 (VLSP 2023)

Ngày 15-16/12/2023 tại Hà Nội, CLB Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt, Hội Tin học Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức Hội thảo Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt lần thứ 10 (10th Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP 2023)).

Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, thu hút gần 200 người tham gia là các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong và ngoài nước làm việc trong lĩnh vực xử lý văn bản và tiếng nói tiếng Việt hoặc xử lý dữ liệu đa phương thức, trong khuôn khổ đơn ngữ hoặc đa ngữ.

Chuỗi hội thảo VLSP nhằm chia sẻ và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt, kết nối các nhà nghiên cứu và chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này. Hội thảo gồm 02 báo cáo mời, các báo cáo kỹ thuật của 10 cuộc thi xử lý ngôn ngữ, tiếng nói tiếng Việt và chuyên mục thảo luận về sự phát triển của cộng đồng VLSP trong những năm sắp tới.

Thông tin về hội thảo được đăng tải lên Website: https://vlsp.org.vn/vlsp2023 và Trang tin của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: Hội thảo lần thứ 10 về Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt với AI – Viện nghiên cứu cao cấp về toán (viasm.edu.vn)

Tags

Tags