Hội thảo về tiếng Việt và Xử lý Giọng nói (VLSP 2021)

Đơn vị tổ chức
Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP HCM

Từ năm 2020, Câu lạc bộ VLSP (VLSP – Vietnamese Language and Speech Processing) đã chính thức thành lập như một chi hội của Hội Tin học Việt Nam và tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo quốc tế VLSP, vốn được khởi xướng từ năm 2012 với sự chủ trì của các nhóm nghiên cứu VLSP tại các trường viện ở Việt Nam.

Năm 2021, hội thảo VLSP lần thứ 8 đã tổ chức thành công 07 cuộc thi đánh giá các công cụ xử lý văn bản và tiếng nói tiếng Việt. các hoạt động của hội thảo bao gồm báo cáo khoa học, tọa đàm về phát triển cộng đồng VLSP, trình diễn sản phẩm VLSP và tổ chức các cuộc thi đánh giá hiệu quả của các công cụ xử lý Tiếng Việt Các dữ liệu được xây dựng phục vụ hội thảo VLSP sẽ được chia sẻ chung cho toàn cộng đồng phục vụ việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các kết quả thực nghiệm tốt nhất đạt được trong mỗi nội dung thi cũng là căn cứ cho các nhóm nghiên cứu triển khai lựa chọn giải pháp cho các bài toán thực tế.

Một trong các hoạt động đặc biệt có ý nghĩa với cộng đồng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của các hội thảo VLSP là các cuộc thi đánh giá hiệu quả của các công cụ xử lý tiếng Việt, nhờ sự đóng góp tài chính và nhân lực của nhiều doanh nghiệp và đơn vị hàn lâm. Các bộ dữ liệu được xây dựng phục vụ hội thảo VLSP được chia sẻ cho cộng đồng phục vụ việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các kết quả thực nghiệm tốt nhất đạt được trong mỗi nội dung thi cũng là căn cứ cho các nhóm nghiên cứu triển khai lựa chọn giải pháp cho các bài toán thực tế.

Các báo cáo tổng kết và báo cáo kĩ thuật của các đội thi được trình bày tại Hội thảo VLSP2021 diễn ra vào ngày 18/12/2021 do Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP HCM đăng cai.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

Trang web chương trình: https://vlsp.org.vn/vi/node/123

Thông cáo báo chí về hội thảo: http://congnghevadoisong.vn/hoi-thao-vlsp-2021-se-dien-ra-vao-ngay-18122021-d46990.html

Đơn vị tổ chức
Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP HCM

Tags

Tags