Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 21

Đơn vị tổ chức
Viện Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM)

Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 21 do Viện Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) tổ chức từ ngày 20-22/04/2023, đã thu hút 181 đại biểu tham dự, bao gồm chuyên gia, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các sinh viên từ Hà Nội, Cần Thơ, TP HCM, Thái Nguyên, An Giang, Đà Lạt, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Hải Phòng, …

Tại hội thảo, 50 báo cáo đã được trình bày trong 06 buổi với 03 phiên toàn thể và 14 phiên thuộc 02 tiểu ban song song. Trong phiên toàn thể sau phiên khai mạc, GS. Nguyễn Khoa Sơn đã trình bày bài giảng mời về một số bài toán ổn định và ổn định hóa của các hệ chuyển mạch. Trong các phiên toàn thể tiếp theo, GS. Lê Tuấn Hoa đã trình bày báo cáo về mối liên hệ giữa Quy hoạch nguyên và Đại số giao hoán (lĩnh vực mà các nhà đại số Việt Nam đã có những kết quả nghiên cứu nền tảng và sâu sắc), GS. Phạm Tiến Sơn đã trình bày bài giảng mời về nhập môn tối ưu nửa đại số. Cùng với 03 báo cáo nêu trên, 47 báo cáo tiểu ban còn lại của các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh và sinh viên đã trình bày các vấn đề nghiên cứu thời sự, được nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Tối ưu và Tính toán khoa học cùng các lĩnh vực liên quan

Thông tin của Hội thảo được đăng tải trên trang Web: https://imacs.hcmut.edu.vn/OptiSciCom23/sponsors.php  

Hình ảnh đã đăng trên trang Web của Hội thảo: https://imacs.hcmut.edu.vn/OptiSciCom23/fotos.php 

https://drive.google.com/file/d/1J2Z43h9WbquhuGyf8xA8TNBsQBdmQqSE/view?usp=share_link

Đơn vị tổ chức
Viện Toán học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM)

Tags

Tags