Hội thảo “Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn” (IM4FAR) 2021

Đơn vị tổ chức
Trung tâm UNESCO về Toán, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hợp tác xã Nông nghiệp số và UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo “Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn” (IM4FAR) 2021 là một diễn đàn khoa học với mục đích giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học điển hình về ứng dụng Toán học và Tin học trong định hướng chuyển đổi số các ngành và lĩnh vực Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn (AgriFood & Rural Development).

Hội thảo do Trung tâm UNESCO về Toán, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hợp tác xã Nông nghiệp số và UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức nhằm kết nối các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh. Hội thảo cung cấp các nghiên cứu ứng dụng cập nhật và mới nhất trong các lĩnh vực nêu trên với 5 báo cáo mời và 1 phiên tọa đàm thảo luận.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại

http://icrtm.vast.vn/im4far

Fanpage Bản Tin Khcn Isi.Vast:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1368024426966457&set=a.122242721544640

Link hội thảo phát trực tuyến

https://fb.watch/bbhf2WS0A-/

Đơn vị tổ chức
Trung tâm UNESCO về Toán, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hợp tác xã Nông nghiệp số và UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tags

Tags