Hội thảo “Hệ SIR: từ lý thuyết đến ứng dụng”

Đơn vị tổ chức
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Viện Toán học (IM/VAST), ĐH Thuỷ Lợi (TLU), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigdata).

Mục tiêu của workshop là nhằm chia sẻ và thảo luận về những kết quả nghiên cứu gần đây về hệ SIR cũng như những ứng dụng trong nghiên cứu sự lan truyền dịch bệnh đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra. Hội thảo cũng là diễn đàn để mở ra những hợp tác trong những nghiên cứu tiếp theo về các mô hình dịch tễ và ứng dụng.

Thời gian: 09:00:12/12/2020 đến 12:00:14/12/2020.

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Ban Chương trình: PGS. TS. Lê Minh Hà, PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương, TS. Nguyễn Hoàng Thạch, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh, TS. Lê Chí Ngọc, TS. Nguyễn Việt Anh.

Cơ quan đồng tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Viện Toán học (IM/VAST), ĐH Thuỷ Lợi (TLU), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigdata).

Cơ quan đồng tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF). Đối tượng tham dự: Đối tượng tham dự gồm các GS, PGS, Nghiên cứu viên trẻ, Nghiên cứu sinh và những người quan tâm đến Toán học và những ứng dụng trong nghiên cứu sự lan truyền dịch bệnh đặc biệt (đặc biệt COVID-19) đến từ Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Thủy Lợi, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học FPT, Đại học Duy Tân, Ủy ban Quốc gia phòng chống Covid-19 và Viện Quốc gia về Phát triển bền vững Cộng hòa Pháp.

Đơn vị tổ chức
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Viện Toán học (IM/VAST), ĐH Thuỷ Lợi (TLU), Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigdata).

Tags

Tags