Hội thảo quốc tế về Khoa học Sự sống Nano: Công nghệ Nano Sinh học, Cảm biến sinh học và Tính toán

Đơn vị tổ chức
Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE); Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU); WPI Nano Life Science Institute, Kanazawa.University, Nhật Bản.

Ngày 17 – 19/09/2023, Hội thảo quốc tế về Khoa học Sự sống Nano: Công nghệ Nano Sinh học, Cảm biến sinh học và Tính toán (NanoBioCom2023) do Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE); Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU); WPI Nano Life Science Institute, Kanazawa.University, Nhật Bản tổ chức.

NanoBioCom2023 là hội thảo khoa học liên ngành đầu tiên về lĩnh vực công nghệ sinh học, vật lý và tính toán trong khoa học sự sống ở cấp độ nano được tổ chức tại Việt Nam. Hội thảo thu hút được hơn 100 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên cao học đến từ hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học của 15 quốc gia trên thế giới.

Báo cáo tại hội thảo gồm 76 báo cáo khoa học, trong đó có 3 báo cáo phiên toàn thể (plenary lectures) trình bày bởi những nhà khoa học nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực lý sinh, với sự tham dự của các thành viên Ban điều hành của Hội Lý sinh Ấn Độ, Hội Lý sinh Nhật Bản và Hiệp hội Lý sinh Châu Á.

Thông tin chi tiết về Hội thảo: Trung tâm ICISE – International Centre for Interdisciplinary Science and Education, NanoBiocoM 2023 (icisequynhon.com)

Hội thảo thu hút được nhiều sự quan tâm của các đơn vị:

+ Hội thảo quốc tế về khoa học sự sống nano – Báo điện tử Bình Định (baobinhdinh.vn)

+ T2-ngay 18.9.pdf (baobinhdinh.vn) (Trang 3)

+ Hội thảo quốc tế liên ngành về khoa học sự sống (vjst.vn)

Đơn vị tổ chức
Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE); Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (NLU); WPI Nano Life Science Institute, Kanazawa.University, Nhật Bản.

Tags

Tiến độ dự kiến
19/09/2023
Tiến độ thực tế
19/09/2023

Tags