Hội thảo quốc tế “Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người: Thách thức và giải pháp/hành động cần thiết”

Đơn vị tổ chức
Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND tỉnh Bình Định và Hội gặp gỡ Việt Nam

Từ ngày 12-13/9/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND tỉnh Bình Định và Hội gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người: Thách thức và giải pháp/hành động cần thiết”. Hội thảonhằm quy tụ các nhà khoa học và nhà quản lý tới Quy nhơn luận bàn về các vấn đề môi trường dưới sự ảnh hưởng của phát triển nhanh chóng kinh tế từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phá vỡ hệ sinh thái và duy trì phát triển bền vững.

Hội thảo quy tụ các nhà khoa học và quản lý môi trường để thảo luận về các vấn đề môi trường đang xảy ra trong thời kỳ phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, qua đó sẽ đưa ra những kiến nghị để giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái trong khi vẫn bảo đảm phát triển bền vững cho Việt Nam.

Hội thảo bao gồm một ngày báo cáo nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới cùng nửa ngày thảo luận. Các nhà khoa học Việt Nam sẽ trình bày và phản ánh tình trạng môi trường ở Việt Nam. Các nhà khoa học thế giới sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường, đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đến hệ sinh thái và sức khỏe con người, cũng như khuyến cáo để bảo đảm phát triển bền vững.

Để tìm hiểu thêm thông tin về hội thảo, vui lòng xem tại:

1. https://tainguyenvamoitruong.vn/binh-dinh-giai-phap-hanh-dong-bao-ve-moi-truong-sinh-thai-tu-nhien-o-viet-nam-cid15629.html

2. https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=247080

3. https://tapchitaichinh.vn/hanh-dong-bao-ve-moi-truong-sinh-thai-tu-nhien-o-viet-nam.html

Đơn vị tổ chức
Bộ Khoa học và Công nghệ; UBND tỉnh Bình Định và Hội gặp gỡ Việt Nam

Tags

Tags