Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư chủ đề “Mô hình hóa, Tính toán và Tối ưu hóa trong Hệ thống thông tin và Khoa học quản lý” – MCO 2021

Đơn vị tổ chức
Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Lorraine (Pháp), Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ tư chủ đề “Mô hình hóa, Tính toán và Tối ưu hóa trong Hệ thống thông tin và Khoa học quản lý” – MCO 2021 được Học viện Kỹ thuật mật mã và Đại học Lorraine (Pháp) phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức theo hình thức trực tuyến trong các ngày 13, 14/12/2021.

Hội thảo khoa học quốc tế lần này tiếp tục tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận và công bố những công trình nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực: khoa học máy tính, CNTT, an toàn, bảo mật thông tin, lập trình toán học và các nghiên cứu liên quan đến vấn đề tối ưu. Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học với các trường đại học trong khu vực và trong quốc tế.

Với quy mô lớn, Hội thảo được tổ chức gồm tham luận chính và 4 phiên thảo luận song song tập trung vào nhiều chủ đề chuyên sâu thuộc các lĩnh vực CNTT, an toàn thông tin, bảo mật và tối ưu hóa với sự chủ trì của các chuyên gia hàng đầu thế giới. 

Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được đăng trên Advances in Intelligent Systems and Computing của Nhà xuất bản Springer – Verlag và được lập chỉ mục bởi kỷ yếu ISI, DBLP, Ulrich’s, EI – Compendex, SCOPUS, Zentralblatt Math, MetaPress, Springerlink.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

Link web: https://mco2021.event.univ-lorraine.fr/resource/page/id/14 1.https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/su-dung-ai-de-phat-hien-gian-lan-trong-linh-vuc-kinh-te-tai-chinh-400383.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=iBpxPlvmNI-mfVbZ_cTPBB6a-6RYEWae_QJzOBDlMN-jf_mzusXRVwUghptZPGj_hAshDZXz-vLw_tPNBm
2. https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ngay-13-12-se-dien-ra-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-lan-thu-tu-680038
3. Báo dân trí: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/sap-dien-ra-hoi-thao-quoc-te-truc-tuyen-mco-2021-20211209173120177.htm?gidzl=3YYEGwKWHLm3CebChpTCM0GuWagrC1iE7c-2JhXbI0eNFzCTiJ0PNXOxXa7eD1a5G6c64pIVFFqce2LBKG

4. Facebook:https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma/videos/331185605503543


Đơn vị tổ chức
Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Lorraine (Pháp), Đại học Quốc gia Hà Nội

Tags

Tags