Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12 (SPMS2021)

Đơn vị tổ chức
Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý - Viện Khoa học Vật liệu (VAST)

Từ ngày 13 đến ngày 15/8/2022, Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 12 (SPMS2021) đã được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, do Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý, Viện Khoa học Vật liệu (VAST) đồng tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học có dịp trao đổi, báo cáo, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu.

Hội nghị SPMS được tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu suốt từ năm 1995 đến nay.

Năm nay, Hội nghị SPMS 2021 diễn ra với hai phiên báo cáo toàn thể trong đó có 7 báo cáo chính và và 5 tiểu ban báo cáo song song với các chủ đề gồm: Vật lý và Vật liệu từ; Vật lý bán dẫn-Điện môi; Vật liệu-Linh kiện, Bán dẫn-Điện môi; Vật liệu Y-Sinh-Nông nghiệp, Năng lượng môi trường; và Vật lý ứng dụng với tổng cộng 112 báo cáo được trình bày, cùng với các báo cáo poster được lựa chọn căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây.

Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc (SPMS) tổ chức hai năm một lần đã trở thành một diễn đàn khoa học có uy tín, thu hút sự quan tâm và là nơi gặp gỡ, trao đổi, phổ biến các phát triển mới nhất trong lĩnh vực Vật lý các chất đông đặc và Khoa học vật liệu suốt từ năm 1995 đến nay.

Xem livestream hội thảo tại: https://www.facebook.com/vinif.org/videos/598944438339779

Xem thêm thông tin tại:

https://canthotv.vn/hoi-nghi-vat-ly-chat-ran-va-khoa-hoc-vat-lieu-toan-quoc/

Đơn vị tổ chức
Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý - Viện Khoa học Vật liệu (VAST)

Tags

Tags