Hội nghị Quốc tế về Tối ưu và Giải tích biến phân cùng với các ứng dụng 2023 (ICOVAA-2023)

Đơn vị tổ chức
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Hội nghị Quốc tế về Tối ưu và Giải tích biến phân cùng với các ứng dụng 2023 (ICOVAA-2023) diễn ra từ ngày 12-15/07/2023 so Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức. Hội thảo đã thu hút hơn 50 nhà khoa học đến tham dự từ nhiều trường đại học trong và ngoài nước như: GS. Boris Mordukhovich (Đại học Wayne, Mỹ), GS. Christiane Tammer (Viện Martin-Luther-Universit¨at Halle-Wittenberg, Đức), GS, Aris Daniilidis (Đại học TU Wien, Úc), GS. Juan Enrique Martínez-Legaz (Đại học Autònoma de Barcelona, Tây Ban Nha, GS. Phạm Tiến Sơn (Trường Đại học Đà Lat), GS. Lâm Quốc Anh (Trường Đại học Cần Thơ)….

Bên cạnh các chuyên gia đầu ngành, việc thu hút một số lượng lớn các bạn nghiên cứu sinh, các nhà khoa học trẻ rất tiềm năng như GS. Trần Đình Quốc (Đại học North Carolina, Mỹ), GS. Trần Thái An Nghĩa (Đại học Oakland, Mỹ), GS. Trương Quang Bảo (Đại học Northern Michigan, Mỹ), TS. Phạm Duy Khánh (Trường Đại học Sư Phạm Tp HCM),…

Hội nghị đã trình bày, thảo luận về những nghiên cứu mới nhất trong Tối ưu và Giải tích biến phân cùng với các ứng dụng. Đây là một hướng quan trọng trong Toán ứng dụng và là một trong những lĩnh vực toán học phát triển mạnh nhất của Việt Nam. Hội nghị do nhiều nhóm mạnh trong nước phối hợp tổ chức và quy tụ những người tiêu biểu đang nghiên cứu trong cả nước và nhiều nhà khoa học nước ngoài quan trọng.

Thông tin của Hội nghị được đăng tải trên:

+ Trang Web Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: https://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/tin-tuc/chi-tiet/hoi-nghi-quoc-te-ve-toi-uu-va-giai-tich-bien-phan-cung-voi-cac-ung-dung-2023-international-conference-on-optimization-and-variational-analysis-with-applications-2023-icovaa-2023 

+ Fanpage Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán: https://www.facebook.com/photo/?fbid=636712711816388&set=a.555329526621374

Đơn vị tổ chức
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Tags

Tags