Hội nghị quốc tế “Nghiên cứu và tính toán thông minh trong kỹ thuật” RICE – 2021

Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Học viện Kỹ thuật Quân sự)

RICE 2021 là hội nghị quốc tế lần thứ VI do Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp cùng Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Học viện Kỹ thuật Quân sự) tổ chức, được sự đồng hành, tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Hội nghị quốc tế về “Nghiên cứu và tính toán thông minh trong kỹ thuật” (tên tiếng Anh: International Conference of Research in Intelligent and Computing in Engineering) RICE đã được tổ chức thường niên kể từ năm 2016. RICE 2021 là hội nghị quốc tế lần thứ VI tiếp nối thành công của 5 hội nghị trước đó được tổ chức ở Nagpur – Ấn Độ (3/2016); Uttrakhand – Ấn Độ (2017); El Salvador (2018); Hà Nội – Việt Nam (2015) và Bình Dương – Việt Nam (2020). Trường ĐH Thủ Dầu Một vinh dự được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức hai năm liên tục 2020 (lần V) và 2021 (lần VI).

RICE 2021 là hội nghị quốc tế lần thứ VI do trường ĐH Thủ Dầu Một phối hợp cùng Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Học viện Kỹ thuật Quân sự) tổ chức, được sự đồng hành, tài trợ của quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup. Đây là diễn đàn trao đổi học thuật quốc tế thường niên nhằm chia sẻ những tiến bộ gần đây cũng như xu hướng tương lai về nghiên cứu tính toán thông minh trong các lĩnh vực kỹ thuật bao gồm Điện – Điện tử, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Hệ sinh thái IoT.
 
Hàng năm, hội nghị thu hút sự quan tâm và gửi bài của khoảng trên 100 tác giả và đã chấp nhận đăng khoảng 60-70 công trình mỗi lần tổ chức. Chất lượng của các công trình công bố tại hội nghị từng bước đã được các nhà xuất bản lớn trên thế giới công nhận. Năm 2018, các bài báo được chấp nhận đã được công bố trên hệ thống cơ sở dữ liệu của IEEE Xplore. Năm 2019, các bài báo được chấp nhận cũng đã được đăng trong quyển Advances in Intelligent Systems and Computing nằm trong danh mục chỉ số Scopus, xuất bản bởi Springer. Năm 2020 các bài báo được chấp nhận cũng sẽ tiếp tục đăng trong tạp chí Advances in Intelligent Systems and Computing thuộc danh mục chỉ số Scopus, xuất bản bởi Springer. Năm 2021, các bài báo sẽ được xuất bản trong loạt Bài giảng về Kỹ thuật Điện (LNEE) của Nhà xuất bản Springer. Các cuốn sách của loạt bài này được gửi tới Kỷ yếu ISI, El-Compendex, SCOPUS, MetaPress, Web of Science và Springerlink.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

Website Trường ĐH Thủ Dầu Một: https://tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/hoi-nghi-quoc-te-nghien-cuu-va-tinh-toan-thong-minh-trong-ky-thuat-rice-2021

Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (Học viện Kỹ thuật Quân sự)

Tags

Tags