Hội nghị quốc tế IEEE về lĩnh vực Điện tử và Truyền thông

Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vào ngày 13.1.2021, Hội nghị quốc tế IEEE về lĩnh vực điện tử và truyền thông (IEEE ICCE – International Conference on Communications and Electronics) đã diễn ra tại Phú Quốc. Hội nghị là diễn đàn chia sẻ các nghiên cứu về công nghệ mới tiên tiến giữa nhà nghiên cứu tại các trường đại học và đơn vị công nghiệp; cũng là không gian tạo kết nối quan hệ đối tác mới.

Từ năm 2022, ICCE sẽ trở thành chuỗi hội nghị chính thức của 3 trường Đại học: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa TP.HCM và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Việc hợp tác tổ chức ICCE giữa 3 trường nhằm tranh thủ nguồn lực và vị thế của các nhà khoa học cũng như mạng lưới hợp tác đối ngoại của 3 trường. Mục đích là đưa ICCE trở thành một hội nghị lên tầm cao chất lượng và uy tín hơn nữa tại Việt Nam, cũng như trong khu vực cũng và quốc tế.

Đơn vị tổ chức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tags

Tags