Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2021)

Đơn vị tổ chức
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

REV-ECIT 2021 với chủ đề chủ đề “Made in Việt Nam, Tư duy đổi mới và Thực tiễn sáng tạo”

Ngày 18/12/2021 vừa qua, Hội nghị REV-ECIT 2021 được Bộ TT&TT bảo trợ và do Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với chủ đề “Made in Việt Nam, Tư duy đổi mới và Thực tiễn sáng tạo”.

Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (The National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt REV-ECIT) là hội nghị khoa học thường niên của Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam được bắt đầu từ năm 1990.

Hội nghị REV-ECIT đã được khẳng định vị thế là một trong những sự kiện khoa học thường niên lớn nhất trong lĩnh vực Điện tử, truyền thông, có bề dày lịch sử trên 30 năm với mục đích nhằm tập hợp và công bố các báo cáo, các công trình khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực  Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin tại Việt Nam

Đặc biệt, REV-ECIT 2021 được tổ chức với điểm nhấn là Giải thưởng Sản phẩm Khoa học Công nghệ Điện tử Viễn thông Việt Nam (REV Award 2021) nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu của Việt Nam có các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử – Viễn thông có ý nghĩa thực tiễn cao, có tính sáng tạo và đổi mới nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

Truyền dẫn hình ảnh trực tiếp: https://youtu.be/XQbnhPM5U78

Website: https://rev-ecit.vn

FB: https://www.facebook.com/revecit/

https://dientungaynay.vn/su-kien/rev-ecit-2021-make-in-viet-nam-tu-duy-doi-moi-va-thuc-tien-sang-tao?fbclid=IwAR02_vXqCpbXVQJeJfdS3AmF3P9RM_lYlpwzODzuSiW1R19zVUgtw-HBwts

https://rev-ecit.vn/vi/article-category/bao-chi-dua-tin

Đơn vị tổ chức
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tags

Tags