Hội nghị khoa học Việt Nam về các Khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ nhất (VCEES-2021)

Đơn vị tổ chức
Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE)

Ngày 6/12/2021, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức Hội nghị khoa học Việt Nam về các Khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ nhất.

Hội nghị nhằm cung cấp một diễn đàn liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, học viên và nhà giáo dục về lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường. Ngoài ra, bằng cách kết hợp các lĩnh vực khác nhau, Hội nghị hướng tới mục đích thúc đẩy mạng lưới quan hệ và hợp tác giữa những đại biểu tham gia ở nhiều lĩnh vực, từ đó đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong Khoa học Trái đất và Môi trường. Hội nghị sẽ được tổ chức hàng năm, trở thành một nền tảng lý tưởng để mọi người chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và các ý tưởng liên quan khác.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng, mối quan tâm và tiến bộ gần đây nhất trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường như: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn đất và những giải pháp giảm nhẹ; vấn đề chất lượng nước hiện nay và giải pháp cải thiện; tình hình biến đổi khí hậu và những tác động đến môi trường tự nhiên; các vấn đề về viễn thám, mô hình không gian địa lý, thống kê địa lý, phân tích dữ liệu lớn để xây dựng các đề tài giảm nhẹ thiên tai; ứng dụng Khoa học Trái đất và Môi trường vào sự phát triển bền vững của con người.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

Link: https://icisequynhon.com/conferences/2021/VCEES/overview.html
2. https://baotainguyenmoitruong.vn/hoi-nghi-khoa-hoc-trai-dat-va-moi-truong-334494.html
3. https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=23&macmp=23&mabb=222704
4. FB : https://www.facebook.com/ICISE/photos/pcb.4686014858143120/4685709398173666/
Các báo cáo trình bày tại Hội nghị, các slides, quyển abstract proceedings với logo của VinIF và một số Hình ảnh ngoại khoá:
https://drive.google.com/drive/folders/19g_DPUpw4nqwTF7nvt33JVBWigxbZQQO?usp=sharing
Một số hình ảnh chụp tại Hội nghị:
https://photos.app.goo.gl/ALvo54Tj4QFvWX8u6

Đơn vị tổ chức
Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE)

Tags

Tags