Hội nghị khoa học quốc tế về các công nghệ tính toán và truyền thông (RIVF 2023)

Đơn vị tổ chức
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Hội nghị khoa học quốc tế về các công nghệ tính toán và truyền thông (RIVF 2023) đã diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/12/2023 do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, thu hút hơn 700 người tham gia là các nhà khoa học trong và ngoài nước.

RIVF 2023 là sự kiện khoa học lớn dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ máy tính và truyền thông, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. RIVF’23 đã nhận được 196 bài báo của 503 tác giả từ 23 quốc gia, với 101 bài báo xuất sắc được chấp nhận trình bày, hội nghị nhằm mục đích tạo cơ hội cho các nhà khao học thảo luận các vấn đề, chia sẻ kết quả, xác định các vấn đề mới nổi và thiết lập sự hợp tác học thuật trong các lĩnh vực điện toán và truyền thông.

Từ năm 2003, RIVF đã trở thành sự kiện khoa học lớn dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ máy tính và truyền thông, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Trước đây, chuỗi hội nghị này được tổ chức hàng năm. Kể từ hội nghị lần thứ 9 năm 2012, RIVF được tổ chức khoảng 18 tháng một lần, xen kẽ giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Tại Hội nghị RIVF 2007, Hiệp Kỹ sư điện và Điện tử (IEEE) Việt Nam đã được thành lập và kể từ đó RIVF đã trở thành hội nghị của IEEE./.

Thông tin chi tiết về Hội nghị https://rivf2023.org/

Hội nghị thu hút nhiều đơn vị truyền thông đưa tin: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trang tin về phát triển công nghiệp công nghệ cao, Tạp chí Thông tin & Truyền thông

Đơn vị tổ chức
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tags

Tiến độ dự kiến
23/12/2023
Tiến độ thực tế
23/12/2023

Tags