Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2021)

Đơn vị tổ chức
Hội nghị FAIR và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI)

Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (Hội nghị FAIR) được tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cũng như của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; qua đó góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam.


Năm 2021 Hội nghị FAIR phối hợp cùng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) tổ chức hội nghị lần thứ XIV (FAIR’2021) trong khuôn viên Nhà trường vào 2 ngày thứ năm và thứ sáu, 21 – 22/10/2021. Ngoài sự bảo trợ chính của HUFI, FAIR’2021 còn có 3 đơn vị bảo trợ là Viện Công nghệ Thông tin – ĐHQGHN, Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên.

Chủ đề chính của FAIR’2021 là “Chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV“. Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên những chủ đề khác cũng được chấp nhận như một định hướng lâu dài cho các lần tổ chức sau.
Bên cạnh hoạt động chính của FAIR’2021, Ban tổ chức còn có các hoạt động như:

  • Kỷ niệm 85 năm ngày sinh của cố GS. Phan Đình Diệu – nguyên là Viện trưởng đầu tiên của Viện Công nghệ thông tin, và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Tin học Việt Nam.
  • Viện Công nghệ Thông tin – ĐHQGHN phối hợp Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tổ chức workshop “Một số vấn đề thời sự của Công nghệ thông tin” liên quan đến phạm vi công nghệ và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm.

Xem thêm thông tin về hội thảo tại:

  1. Link hội thảo: https://fair.conf.vn/
  2. Link:https://www.hufimedia.com/2021/12/khai-mac-hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-gia-nghien-cuu-va-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-fair-2021.html
  3. Link:https://hufi.edu.vn/su-kien/thong-bao-so-1-hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-gia-nghien-cuu-co-ban-va-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-lan-thu-xiv-fair-2021
  4. Các phiên hội nghị trực tuyến: fair2021.hufi.edu.vn/sessions/
Đơn vị tổ chức
Hội nghị FAIR và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI)

Tags

Tags